Arrangementskalender

Endret arrangementsplan for regionen

Det andre kvartalet blir også preget av avlysning av arrangementer.

Situasjonen rundt koronavirussaken skaper fortsatt utfordringer for kulturelle aktiviteter i landet vårt, og dette rammer arrangementer i regionen.

Følgende arrangement i regionen går ut:

  • 1. mai-møtet på Tryggheim
  • Alle leirer og andre arrangementer på leirstedene til og med juni
  • «Vi over 60» på Lundeneset, 1.-5. juli

Når det gjelder møter på lokale bedehus må de ansvarlig for virksomheten følge med i de føringer som blir gitt fra offentlige myndigheter, både fra sentralt hold og lokalt i kommunene. 

Foreløpig er det ikke anledning til slik virksomhet, men det kan komme nyanserte opplysninger som kan gi noen åpninger.