Regionkonferansen avlyses

Regionkonferansen avlyses

Både regionkonferansen og andre arrangementer fremover rammes av restriksjonene knyttet til koronaviruset.

Avlsyninger frem til 15. juni
Etter retningslinjene som kom fra regjeringen rett før påske vil det ikke være lov med arrangement som samler mer enn 5 personer frem til 15. juni. 

Det er, som sikkert mange allerede har sett for seg, derfor ikke mulig å avholde regionkonferansen den 9. mai. Dette var en dag mange hadde sett stort frem til, og det er vemodig at den nå må avlyses. 

Utsettelse til høsten?
Vi jobber med å se på muligheter for alternative datoer til høsten. Her vil vi imidlertid få med oss oppdateringen som kommer fra regjeringen innen 1. mai (Vedr. arrangement etter 15. juni), før det tas en videre beslutning rundt dette. 

Ingen ordinær møtevirksomhet
Det vil heller ikke bli gjennomført annen ordnær møtevirksomhet frem til 15. juni i NLM som følge av restriksjonene. Vi planlegger imidlertid for vanlig aktivitet til høsten, og det vil i løpet av kort tid bli sendt ut informasjon om innsending av talerønsker for høstsemestert. 

Digitale møter
Det er imidlertid flere digitale muligheter for å få med seg møter, blant annet sendringer på Facebook fra NLM Sentralt. Hver søndag overføres også gudstjeneste (Kl. 11:00) på Facebook fra Misjonshuset i Kristiansand, og det vil også bli møte fra Misjonssalen i Grimstad på onsdager (18:45) fremover.

Flere ting kommer også på plass i tiden fremover, så følg gjerne med på nettsiden for oppdateringer om dette!