Digitale muligheter i en tid som denne

Møter og gudstjenester på nett

Mye av regionens arbeid går ikke lengre som normalt, men det finnes gode digitale alternativer, og i våre radioer pTro og Misjonsradioen Agder.


Søndagsgudstjenester
Det sendes gudtjenester fra Misjonshuset i Kristiansand hver søndag kl. 11:00. Førstekommende søndag er det tale av UNG-leder i regionen Andreas Årikstad og 3. mai taler pastor i Misjonshuset Frank Vorhaug. Flere frivillige er også med og bidrar for å legge til rette både for innholdet i gudstjenestene og gode tekniske løsninger. 

Gudstjenestene fra Misjonshuset finner du ved å klikke deg inn her; https://www.facebook.com/misjonshusetkristiansand/

Det vil også sendes gudstjenester fra NLM Sentralt frem til sommerferien, som er tilgjengelig på NLMs facebook side, og på live.nlm.no. Her er det også muligheter for å be om personlig samtale og forbønnn. 

Søndagsskole
NLM har også et eget søndagsskoletilbud "Digital Søndagsskole". 
Det kan en finne her; https://www.facebook.com/events/1045526189167830/

Onsdagsmøter
Misjonssalen i Grimstad har nå kommet i gang med sendinger på onsdagene. Her bidrar forsamlingsleder Egil Grindland og hjemmkommet utsending Steffen Dyve i tillegg til flere frivillige. De vil ha et spesielt fokus på Romerbrevet 10 i ukene fremover. Sendingene fra Grimstad finner du på; https://www.facebook.com/Misjonssalengrimstad/

Misjonsbasar
Førstkommende lørdag arrangeres det en nasjoanl misjonsbasar i NLM. Harald Hovland og Simeon Ottosen vil lede kvelden, som vil være tilgjengelig på nlm.no/misjonsbasar. Årer blir det mulighet for å kjøpe via Vipps.

Det blir under basaren også besøk av misjonærene Monika Egeland og Bergfrid Almelid. Flotte premier venter oss, så her er det bare å gjøre seg klar til en utradisjonell, men flott basarkveld lørdag 25. april kl. 18:00. 

Radio
Radioarbeidet i NLM opprettholdes som vanlig i disse spesielle tidene, og mange har satt ekstra pris på å kunne lytte til kristen radio når vanlige møter og samlinger ikke lengre er mulig. Både pTro og Misjonsradioen Agder er tilgjengelig på FM/DAB i store deler av vår region, og har også sendingene sine på nettradio; 

https://ptro.live/nettradio/
https://www.misjonsradioen.no/sider/nettradio/151/

Vi håper du får mye oppbyggelig innhold gjennom disse alternativene, som du gjerne også må spre videre til andre! Så får vi alle se frem mot de dagene da vi også kan samles til vanlige møter i våre store og små felleskap!