Illustrasjonsbilde

Avlysninger av møter i Region sør

Det blir som følge av tiltak for å forhindre videre spredning av koronaviruset også gjort avlysninger i NLM Region sør sin virksomhet den kommende tiden.

Avlysning av all møtevirksomhet
Ledergruppen i NLM region sør har foretatt en vurdering av situasjonen i dag, og vi ber alle fellesskap om å avlyse møte- og leirvirksomhet frem til og med 22. mars med bakgrunn i råd som gis fra helsemyndighetene.

Utviklingen skjer veldig fort, og det er ulike tiltak som er innført fra kommune til kommune. Et fellestrekk er imidlertid at det innføres stadig strengere tiltak, og at stadig flere begrensninger settes på ulik møtevirksomhet og arrangementer. Vi går derfor ut med et generelt råd som gjelder for alle felleskap tilknyttet regionen, i første omgang til og med 22. mars.

Se ellers informasjon på nettsiden til fhi.no og bruk hjemmesiden til din kommune for lokalt tilpasset informasjon og retningslinjer.


Et bidrag for å hindre at mange blir syke på kort tid
Det er ikke lengre mulig å forhindre at viruset vil ramme en stor andel av befolkningen. Håpet er imidlertid at mange og store tiltak over hele landet nå vil gjøre at færre blir syke over kort tid. Vi må gjøre det vi kan for å unngå å havne i en situasjon der helsevesenet ikke har mulighet til å ta seg av alle som blir alvorlig syke.


Flere gode alterantiver
I en tid som denne, hvor en ikke får med seg vanlige kristne møter er det likevel muligheter for å få med seg mye godt materiale med kristent innhold. Det finnes blant annet et stort arkiv av taler på NLM sine nettsider; https://nlm.no/video/?filterPageId=1288&page=1&text=&q=&categories=Taler. Flere forsamlinger har også egne arkiv med taler som en kan laste ned, og det planlegges også streaming av møter der en har tekniske muligheter for å gjennomføre dette.

VI anbefaler også folk å ta en tur innom NLMs radioer:
pTro - www.ptro.no
Misjonsradioen - www.misjonsradioen.no


Ikke minst har vi alle mulighet for å bruke denne tiden med mindre aktivitet/fellessamlinger til å lese i Bibelen og bruke tid på å be. Ikke minst i bønn for landet vårt som går inn i en krevende tid. La oss ikke bare se til omstendighetene med stormende bølger, men først og fremst gå til Ham som er Herre over alle omstendigheter!


Kontaktinformasjon til regionen
Ansatte på regionkontoret jobber inntil videre i stor grad hjemmefra, men alle er tilgjengelig på telefon/e-post. 

Du kan ringe sentralbordet på 38 02 44 32, lederteamet eller sende mail til sor@nlm.no.

Beredskapsgruppen i Region sør er det samme som ledergruppen:

Regionleder, Livar Veggeland    97 58 08 05
Adm.leder, Sven Åge Solli          92 09 18 54
UNG leder, Andreas Årikstad     97 12 37 46

Vi vil ha møtepunkt rundt dette daglig fremover, og komme tilbake til evt. forlengelse av perioden med avlysninger.