Dronebilde av den nye kirken på innvielsesdagen

Ny kirke innviet i Shakiso Etiopia

Søndag 8. mars var det høytidsdag i byen Shakiso sør i Etiopia. Da ble den nye kirken innviet, som kvinesdølen Jorunn Hamre har stått i spissen for å bygge.

Jorunn Hamre reiste til Etiopia første gang i 1959. Etter at hun ble pensjonist, har hun fortsatt i tjeneste i Etiopia. De siste årene har hun ledet et byggearbeid med ei ny kirke. Når er byggeprosjektet innviet, og Jorunn nærmer seg 89 år.

Etiopia har i de 60 årene Jorunn har vært misjonær, opplevd store vekkelser. I 1959 var det kun noen få titalls tusen medlemmer i Mekane Yesus kirken. Nå har medlemstallet passert 9 millioner.

Oversiktsbilde av kirketomten
Kenneth Syvertsen

Den nye kirken ble innviet med fullsatt kirke, og like mange utfor som ikke fikk plass. Kirka rommer om lag 700. Innvielsen foregikk med taler, hilsener og mye sang. Det ble også en takketale, både av og til Jorunn Hamre.

Det er mange misjonsvenner i regionen vår som har stått bak Jorunn i bønn og pengegaver. Det har vært en del vansker underveis, men nå er gleden stor for et fullført prosjekt.