Tom kirke

Permittering av ansatte

Flere av våre ansatte permitteres med virkning fra og med onsdag 25. mars. Permitteringene gjelder inntil videre.

Slik situasjonen har utviklet seg, med avlyste leirer og annen møtevirksomhet, er det uunngåelig at NLM må permittere flere av sine ansatte. Forrige uke meldte nlm.no at drøyt 150 ansatte blir permittert, noe som også har konsekvenser for region Midt-Norge.

 

Alle forkynnere og barne- og ungdomsarbeidere er permittert fra hele sin stilling, med unntak av verv som tillitsvalgt og verneombud. Der er det beholdt en liten prosent for å ivareta disse funksjonene. Ved leirstedene er ansatte permittert, og daglig leder beholder en liten prosent for å ivareta driften. Permitteringene berører også administrasjonen, hvor flere er helt eller delvis permittert.

 

Fungerende generalsekretær Espen Ottosen uttrykker at permitteringene er en nødvendighet for at ansatte skal ha en arbeidsplass å komme tilbake til etter krisen. Vi vil derfor oppfordre til fortsatt givertjeneste, selv om krisen også berører våre misjonsvenner økonomisk.

 

Videre vil vi be våre misjonsvenner om å huske på ansatte og utsendinger i bønn. I fravær av normal møtevirksomhet, ber vi misjonsfellesskapene benytte seg av det som blir gjort tilgjengelig gjennom nlm.no og våre facebook-sider.