Corona

Korona-informasjon til lokale misjonsfellesskap

Også NLM er i en unntakstilstand på grunn av Korona-smitten, slik det er for hele samfunnet. Etter hvert som smittesituasjonen utvikler seg, blir det behov for å justere aktuelle tiltak og råd.

NLM region øst ønsker nå å gi oppdatert informasjon, ikke minst til regionens lokale misjonsfellesskap.

Avlysning av møter

Vi er med på en dugnad for å hindre spredning av smitte. Det betyr at vi setter i verk tiltak som hindrer slik spredning. Frem til 1. april ber vi om at alle åpne møter som forutsetter at mennesker møtes fysisk, enten avlyses eller utsettes. Dersom det er teknisk mulig, kan det vurderes å gjennomføre møter digitalt.

Ellers kan vi opplyse at førstkommende søndag produserer NLM et møte som du kan se på internett på www.nlm.no eller Facebook ved å trykke på denne lenken. Det er en fin anledning til å få med seg et formiddagsmøte uten fysisk fremmøte. På nlm.no ligger det også en rekke videotaler fra NLM.

Når det gjelder små, lukkede grupper, som bibelgrupper og samlinger med få mennesker, må de som er ansvarlige for slike samlinger, gjøre lokale vurderinger. Her er det bedre å avlyse for mye enn for lite.

Uansett må offentlige helseråd følges. Dette gjelder bla. håndhygiene, hosteetikette og avstand mellom mennesker. Ta også hensyn til mennesker som er i risikogruppen.

Avlysning av leirer

Alle leirer i regionen til og med påske, avlyses. Det samme gjelder Ung:Disippel 24.-26. april. Flere mindre møter og samlinger hvor regionen er ansvarlig arrangør, er også avlyst eller utsatt.

Denne nedstengningen av virksomheten i regionen rammer også NLM økonomisk. Vi vil være svært takknemlige om våre lokale fellesskap eller enkeltpersoner benytter muligheten til å gi en gave til NLM også om det ikke er fysisk møte. Da kan du enten bruke det lokale fellesskapet sitt vippsnummer eller regionens vippsnummer, som er 51325. Vi takker hjertelig for alle gaver også i den tiden vi nå er inne i.

Siden situasjonen stadig er i endring, vil vi fra regionen sentralt komme med oppdaterte tiltak og råd før 1. april. Har dere spørsmål, forsøker vi å svare så raskt som mulig. Følg også med på NLMs og regionens nettsider (www.nlm.no og www.nlm.no/ost).

Åpningstider

Både myndighetene og NLM sentralt oppfordrer til utvidet bruk av hjemmekontor. Regionkontoret vil derfor i tiden framover ikke være åpent for besøk som normalt. Henvendelser via epost og telefon kan gjøres som vanlig.

Vi ønsker hver av dere Guds velsignelse i denne tiden. Benytt gjerne anledningen til å ringe en venn eller bekjent som du tror kan trenge en samtale. Eller still deg til disposisjon for å utføre en tjeneste for andre nå når mange normale funksjoner ikke er oppe og går.

NLM region øst v/Ernst Jan Halsne, Asbjørn Stige og Gjermund Nordhus