Fra årsmøtet på Gilja

Glimt fra tre årsmøter

Misjonslagene og forsamlingene er i innspurten med sine årsmøter. Nylig var det årsmøter på Jørpeland, Talgje og Gilja.

Vi tar med et lite glimt fra hver av disse årsmøtene.

Jørpeland misjonsforsamling

Jørpeland misjonsforsamling hadde sitt årsmøte søndag 8. mars i forlengelsen av det ordinære søndagsmøtet kl.11.00. Årsmeldingen kunne blant annet fortelle om oppstart av nytt ungdomsarbeid (Connect Jørpeland), at Ola Aasland Vold er ansatt som pastor i 30 % stilling og at Gry-huset er solgt. Etter valget består styret av Gunn Tåve Nordland (gj.v), Kirsten Andersen (gj.v), Sissel Berge, Øystein Jøssang, Sigurd Norland (ny), Ove Sandvik (1.v) og Birgit Voll Tungland (2.v).Regnskapet for 2019 viser at det er sendt kr.839.312 til misjonen fra alle foreningene. Det er en fin økning fra året før. Gry-huset ble solgt for 2,7 mill. Kr.100.000 av salgssummen går til barne- og ungdomsarbeid på Jørpeland, mens resten blir et rentefritt lån til bygging av Tryggheim Strand.

 

 

Talgje bedehus
Ove Sandvik

Talgje misjonsforsamlingFormann i forsamlingen, Lars Vårdal, ønsket velkommen til årsmøtet i Talgje misjonsforsamling på Talgje bedehus (bildet) søndag 8. mars kl.19.00. Etter andakt av Ove Sandvik, og god servering, ble årsmelding og regnskap lest. Regnskapet viser at det fra foreningene på Talgje ble sendt kr.404.210 til misjon.

Misjonsforsamlingen har per nå 21 skrevne medlemmer. Etter årsmøtet består styret av Lars Vårdal, Magne Østebø (gj.v), Bjarne Ydstebø, Anne-Hilde Meling, Mari Ekroll (ny), Jostein Vedøy (1.v) og Ingrid Gard (2.v).

Dirdal misjonsforsamling

En stor flokk misjonsvenner (bildet øverst) møtte opp til årsmøtet for Dirdal misjonsforsamling på Gilja bedehus tirsdag 10. mars kl.19.30. Samlingen startet med forkynnelse av Guds ord og kaffe med mye godt til. Deretter kunne formannen, Olav Erik Dahl, ønske velkommen til selve årsmøtet. Første poster var konstituering, årsmelding og regnskap. Regnskapet viser at foreningene i Dirdal har sendt kr.845.081 til misjonen. En fin økning fra året før.

Valgnemnda hadde ikke klart å finne nok kandidater til styret. Det ble derfor vedtatt at styrevalget skulle utsettes, til et ekstraordinært årsmøte innen en måneds tid. Det nåværende styret fortsetter enn så lenge. Det består av Olav Erik Dahl, Lars Tore Gustavsen, Glenn Ove Gilje, Bjørg Gilje, Tove Gilje og Jane Marie Skjærpe (1.v.). Kvelden ble avsluttet med en presentasjon av et nytt veiledningsopplegg for forsamlinger i Region Sørvest, kalt «Vekst». Forsamlingen i Dirdal vil være med på dette opplegget. Etter presentasjonen, var det gruppearbeid der gruppene skulle sette fokus på sterke og svake sider i forsamlingen, på muligheter og farer.