Forsamlingen på Tjernagel

Auklandshamn og Tjernagel

Det er møter for NLM en gang per måned i Auklandshamn og Tjernagel. Om det ikke er de store flokkene som kommer, er budskapet det samme.

Det er mange bedehuskretser i Sveio kommune. Dessverre minker det på flokken som samles om Guds ord på bedehusene. Det er likevel lys på flere av dem, med jevne mellomrom. Det i seg selv er et vitnesbyrd for folket i bygda.

Onsdag 5. februar var det møte på Betlehem bedehus i Auklandshamn. Predikanten var langveisfra, og ute i altfor god tid. Likevel var den lokale kontakten, Greta Rød (foto) på plass og bedehuset oppvarmet. Da møtet startet, var det sju damer som var kommet. Det ble ei god stund med forkynnelse, sang, vitnesbyrd og misjonsoffer.

Greta Rød, kontaktperson på Auklandshamn
Ove Sandvik

På Tjernagel bedehus var møtet dagen etter, 6. februar. Tjernagel er ei lita bygd, med få som kjenner behov for å høre evangeliet forkynt. Noen ganger er det kun familiemedlemmer av kontaktpersonen, andre gnager noen flere. Denne kvelde kom det tre fra nabobygda Bua, slik at det ble en forsamling på seks, pluss taleren.

Det er veldig oppmuntrende at det enda er noen som vil kalle inn til forkynnelse av Guds ord, selv om få tar imot innbydelsen. Takk til dere som trofast står med i denne tjenesten.