Årsmøteforsamlingen på Finnøy

Årsmøte på Finnøy

Onsdag 12. februar var det innkalt til årsmøte for Finnøy misjonslag. Finnøy har lange og rike tradisjoner for misjonsarbeid.

Årsmøtet var på Utsyn misjonssenter, som også sørget for nydelig servering. Ved oppstart kl.19.30 kunne formann, Øystein Eggebø, ønske forsamlingen på 20 hjertelig velkommen. Første del av årsmøtet var forkynnelse av Guds ord og god fellessang.

Selve årsmøtedelen startet med at ulike aktiviteter og institusjoner kom med en hilsen. Olav Reilstad hilste fra guttelaget, som har stor aktivitet og god oppslutning. Laget er delt i to aldersgrupper, og Reilstad opplyste at flere av barna kom fra heimer som ikke var aktive i kristen sammenheng. Fra Utsyn barnehage, ble det referert en årsmelding, skrevet av avtroppende styrer.

Øystein Eggebø hilste fra NLM Gjenbruk Rennesøy, hvor flere fra Finnøy er engasjert. Butikken har en omsetning på 6-700.000 i året. Sissel-Marie Bjerga hilste fra Utsyn misjonssenter. Det er stadig oppussingsprosjekt på gang, sist nå er gangen i hovedbygget pusset opp med maling, nye dører og fint interiør. Det er god oppslutning om leirene, og disse er spydspisser for å nå unådde med evangeliet, sa Bjerga.

Regnskapet viser at misjonsfolket på Finnøy har sendt kr.455.780,- til misjonen i 2019, noe som er en svak nedgang fra året før. Det ble også opplyst at søndagsmøtene flyttes fra Steinnesvåg til Reilstad bedehus. Styret fortsetter som før, med følgende medlemmer og varamenn: Øystein Eggebø, Tore P. Kamsvåg, Svein Børresen, Jakob Steinnes og Sissel-Marie Bjerga.