Morgenstemning

Damedag Ørsta Bedehus

Det er vår i luften og vi inviterer til Damedag på Ørsta bedehus lørdag 7. mars

I flere år har vi hatt god samling på Ørsta bedehus første lørdagen i mars, og det vil vi prøve i år også. Vi synes vi har hatt gode lørdager så vi har ikke endret på programmet.

Som dere ser av programmet så får vi besøk av Janne Mjølhus i år. Hun har vært flere år i Øst-Afrika og er nå lærer på Fjellhaug. Hun vil holde bibeltime og fortelle mye fra misjon.

Kl. 1030 Velkomstkaffe
Kl. 1100 Bibeltime v/Janne Mjølhus
Kl. 1200 Lunch. Baguetter
Kl. 1430 Misjon i fokus
  Janne forteller fra Afrika
  Misjonskollekt
Kl. 1600 Middag.  Dessert og kaker

Klikk her for å melde deg på

Pris for dagen:  560.- kr. Frist for påmelding er 27. februar og den er VIKTIG da vi må bestille maten. Etter fristen koster det 660.- kr.

Hjertelig velkommen til å sette av dagen til fellesskap, sang og samtale om det viktigste - Guds ord og erfaringer fra kristenliv og misjon.