KVT

KVT i bedre lokaler

Elever og ansatte på KVT har fått en ny og bedre arbeidshverdag. Utbyggingen som startet sommeren 2018 er nå ferdigstilt.

Denne uka ble den nye kantina på KVT åpnet. Nytt skolebibliotek, personalrom og vrimlearealer ble også tatt i bruk.

Åpningen var også en markering av at byggarbeidene som har foregått i to forskjellige faser er ferdig.  Fase en ble avsluttet høsten 2019 hvor det ble tatt i bruk nye lesesaler og klasserom i tillegg til en egen avdeling for skolehelsetjenesten. Og nå er fase to fullført.

Vi gratulerer KVT med fullført byggeprosjekt og ønsker ansatte og elever lykke til resten av skoleåret!

Her kan du lese mer om byggeproskjektet på KVT sin nettside.