3 av 7 om bønn

Syv om bønn for 2020

Vi har spurt ulike mennesker i Region Øst spørsmålet "Hva ber du til Gud om for 2020?"

Inger Elise K. Ekström (30), Vestfold
Verningen bedehus
– Temaet for familien vår i år er «å nyte», og det ønsker jeg å ta med meg i bønnelivet. Det er så mye å takke for av store og små ting i hverdagen.

Henrik Solhaug (47), Oppland
Folkvang Misjonshus, Gjøvik
– Jeg ber om at Gud må bruke hver enkelt «maur» slik at flere i Oppland ikke bare hører om, men blir kjent med og ønsker å følge Jesus.

Peter Majeed (44), Oslo
Misjonssalen, Oslo
– I pray that we keep our eyes, our ears and our whole being fixed on Jesus. And for God´s grace, shield and strength for persecuted Christians and peace in the world.

Ruth-Ellen Aarseth (45), Akershus
NLM Follokirken
– Jeg ber om at Jesus skal få prege hverdagen vår. Jeg ber om at flere skal se hvem Jesus er, høre at han kaller og ta imot hans frelse.

Knut Lid (72), Buskerud
Kongsberg Misjonssamband
– Jeg ber om at Herren vil drive arbeidere ut i sin høst. Vi trenger sårt en dyptgripende, frigjørende synd/ nåde-vekkelse. Menneskelig sett er det umulig, men Gud kan.

Mari Giskegjerde (20), Hedmark
Husfellesskap, Elverum
– Min bønn er en ny forståelse om at det Jesus gjorde på korset – det holder virkelig. Guds forventinger alene bør regjere og avgjøre måten jeg lever på.

Ernst-Kristian Volen-Østerholm (42), Østfold
Frivillig områdekonsulent, NLM Gjenbruk
– Vi kristne må utøve større frimodighet i møte med samfunnet og være tydelige etterfølgere av Jesus. Og så ber jeg om å se og forstå mennesker på en god måte i den jobben jeg gjør.