Raise your hands

Regionkonferansen 2020

Regionkonferansen i NLM region øst arrangeres på Fangekasa 12.–14. juni.

Konferansen i 2019 var vellykket på flere måter. En viktig grunn til det var lokalitetene og campingplassen på Fangekasa. Hallen på Fangekasa passer utmerket til en slik konferanse, og ikke minst for barn og ungdom er Fangekasa en ypperlig samlingsplass.

Programkomité

Ledermøtet i Region øst har nedsatt programkomité, som består av Tone Anita Heier, Østfold, Veslemøy Furuseth, Lillehammer, Vibeke Aasrum, BUR, May Brit Vegge, regionstyret, Jon Georg Fiske, Gjermund Nordhus og Ernst Jan Halsne, de tre siste fra regionkontoret.

Komiteen har hatt flere møter. Snart kommer vi med oppdatert informasjon både gjennom Region-Utsyn, nettsider og sosiale medier

Årets høydepunkt i regionen

Regionkonferansen har to hovedformål. Lørdag vies mye av dagen til regionens årsmøte, med årsmeldinger, rapporter, valg og samtale om regionens arbeid. Samtidig er det en målsetting at konferansen skal være årets høydepunkt i regionen, med samling for alle generasjoner. Det blir seminarer, konserter og opplegg for barn og voksne.

Allerede nå vil vi sende en varm velkomst til deg som leser dette, om å planlegge full bil til Fangekasa på RK 2020.