Evjetun leirsted

Ny daglig leder på Evjetun

Vi er svært glade for å kunne meddele av Sverre Høgsås er ansatt som ny daglig leder på Evjetun leirsted.

God erfaring
Sverre jobber i dag som produksjonsleder i Konsmo Fabrikkers modulavdeling. Han har her personalansvar, i tillegg til oppgaver som byggeleder og oppfølging av salg og leveranser. Han har tidligere også jobbet innenfor byggebransjen i eget firma. 

Sverre bor i dag i Mandal, og har hatt et stort engasjement i NLM`s arbeid der, men vil flytte til Evje i løpet av den nærmeste tiden. Sverre tiltrer i stillingen 1. april 2020. Han tidligere også vært medlem av regionstyret i NLM Region sør i to perioder, og har god kjennskap til leirarbeodet som drives i regionen. 

Sverre Høgsås
Ny daglig leder: :Sverre Høgsås er ny daglig leder på Evjetun leirsted Privat


Videreutvikling av Evjetun

Det er en stor glede at Evjetun nå har fått en permanent løsning i stillingen som daglig leder, som kan være med å videreutvikle leirstedet i årene som kommer. 

Svært gode økonomiske resultater de siste to årene gjør at det er store muligheter for å gjøre viktige utbedringer og investeringer på Evjetun i tiden fremover. Denne våren står oppgradering av lekeplassen for tur, i tillegg er flere ulike vedlikeholds- og utviklingsprosjekter under vurdering av styret på leirstedet. 


Takk for midlertidig engasjement
I denne anledning vil vi også takke Sven Åge Solli som har gjort en stor jobb som fungerende daglig leder (Ved siden av stillingen som adm. leder i NLM Region sør) på Evjetun siden sommeren og ut 2019. Sven Åge vil også ha noen oppgaver knyttet til driften av leirstedet, frem til Sverre tiltrer, sammen med styret for leirstedet.