Gjøvik sør

Ønsker å nå nye mennesker i Gjøvik

Helene Møstad forteller om tilbudet i Gjøvik og arbeidet på misjonshuset.

– Gjøvik er ingen typisk turistby, men det «veks blommer i gaten» og byen har mye å by på, forteller Helene Møstad, som er styreleder for NLMs misjonsforsamling på Folkvang i Gjøvik. – Vi har stabilt klima både vinter og sommer og kan boltre oss i aktiviteter i nærområdet. Vi har også nærhet til større destinasjoner om det måtte være nødvendig.

Gjøvik er blitt universitetsby, og da følger det med mange arbeidsplasser, aktiviteter, studenter og tilbud. Byen har et svært aktivt sang- og musikkmiljø med konserter, festivaler og arrangementer gjennom hele året. Gjøvik har også egen musikkfolkehøyskole som setter sitt preg på byen.

Hvorfor bor du her i Gjøvik, Helene?

– Gjøvik er en passe stor by med nærhet til det meste. Rushtrafikk er nesten et ukjent fenomen, og jeg kan gå til jobb. Det var jobben som gjorde at vi flytta fra Trondheim og hit for snart 30 år siden. Da hadde vi ønska å komme nærmere storfamilien. Vi har ingen planer om å flytte.

Tilbud for barnefamilier og ungdom

- Hvilke tilbud er det for barnefamilier?

– Veldig mange nærmest «bor» på badeanlegget på Fastland om sommeren – og i alpinbakken om vinteren. Mange aktive klubber tilbyr fotball, håndball, ski og ishockey for de aller minste. Det er heller ingen kø for å få plass i barnehage.

- Finnes det gode tilbud til ungdom?

– Skatepark i sentrum og klatrepark både i skogen og innendørs klatrevegg i Fjellhallen er gode alternativer for fysisk utfoldelse. Ti-meters stupetårn for de tøffeste og alpinbakke midt i byen er det heller ikke alle andre som er så heldige å ha.

- Hvorfor har dere valgt å være med i forsamlingen på misjonshuset til NLM?

– Vi kom fra NLMs forsamling Betania i Trondheim og ønska å fortsette i en lignende forsamling. Jungeltelegrafen hadde gått siden vi opprinnelig hørte til i kretsen, og vi ble godt tatt imot på Folkvang fra første stund. At det var ei familieforening i tillegg til hovedforeningen gjorde det trygt og godt for både store og små å komme til et nytt sted.

Bare de voksne er blitt værende

- Kan du si noe om utviklingen av arbeidet på misjonshuset?

– Barnefamiliene som var her da vi kom har ikke ført til økt medlemsmasse. Dessverre er det bare de voksne som er blitt værende, mens barna er flytta ut og ikke er aktivt med i arbeidet. De fleste på misjonshuset er nå i alderen 50+. Juniorklubben drives for barn i barneskolealder, og der deltar mange som ellers ikke er så mye i forsamlingen. Foreldrene hjelper til, så dette er en viktig arena for å nå nye.

– Vi har et eget forsamlingshus med god plass for mange aktiviteter. I tillegg leier vi ut lokaler til sangøvelser, barnevernsmøter, selskap og konfirmasjoner. I første etasje har vi «egen» barnehage som vi har godt samarbeid med.

– Vi har et godt fellesskap i forsamlingen der alle bidrar med sine evner og muligheter. Det er tre aktive misjonsforeninger i tillegg til forsamlingen. Ei bønnegruppe har i mange år hatt en viktig funksjon gjennom hele året, også om sommeren når det ikke er andre møter.

Vi ber om fornyelse

- Hva har du fått med deg på Misjonshuset for din egen del?

– Jeg har blitt bevart i troen på Jesus og har fått fellesskap med andre kristne. Misjonshuset har vært en felles arena for hele familien i mange år. Jeg har deltatt i arbeidet ut ifra evner og interesser, slik som juniorklubben og julesalgskomitéen. Den siste er jeg fortsatt med i.

- Hvilke ønsker har du for framtida?

– Først av alt ber vi om at vi må bli bevart som kristne. Samtidig ber vi om fornyelse i forsamlingen. Vi ønsker å nå lenger ut og nå nye mennesker og skulle så gjerne hatt et mer aktivt arbeid for barnefamilier. Vi har forhåpninger om at det vil bety mye for forsamlingen når vi nå får ansatt egen arbeider. Vi merker optimisme, forventning og forbønn med tanke på det som nå skjer, avslutter Helene Møstad.

Saken ble først publisert i Region-Utsyn 15/2019. Abonnér på Utsyn HER.