Den nye tomta

Snart byggestart på Vea

Danielsen ungdomsskole Karmøy (DUK) er godt i gang med byggeprosess for nye skolelokaler sentralt i Veavågen.

Det er rektor ved DUK, Jostein Skartveit, som forteller dette. Han sier at skolen nå har startet med reguleringsarbeidet. Skolen har sendt inn plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og en illustrasjon for planforslag til godkjenning i Karmøy kommune. Skolen håper på en rask behandling hos kommunen og at reguleringen kommer på plass så snart som mulig.

DUK startet opp i leide lokaler på Vea høsten 2013. Skolen eies av Egill Danielsen Stiftelse, som igjen eies av NLM og Indremisjonsforbundet. Til høsten vil skolen ha ca. 170 elever og 20 årsverk. Skolen har midlertidig brukstillatelse i nåværende lokaler fram til 2021.

Plantegning ny skole
Plantegning ny skole:Plantegning ny skole DUK

Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet (Udir) for 270 elever, men de nye lokalene planlegges for to parallelle klasser på ungdomstrinnet. Det vil si 180 elever og om lag 20 årsverk. DUK har opsjon på ei stor tomt på om lag 20 mål, med Storhall Karmøy As som nærmeste nabo. Skolen har avtale med storhallen, med tanke på kroppsøving. I reguleringsplanen blir det tatt høyde for en fremtidig utvidelse av skolen.

Så snart alle godkjenninger er klare, vil skolen sette i gang med bygging. Ifølge rektor, har skolen et mål om å starte opp i nye lokaler ved skolestart 2022.