Bibelkveld

Lansering av Bibelkveld Follo på Ås

Torsdag 30. januar var det oppstart av Bibelkveld i Follo, med nesten 50 studenter og unge voksne tilstede.

Torsdag 30. januar arrangerte Bibelkveld Follo sin første bibelkveld. De som står bak håper at dette kan bli et samlende arbeid for alle i Follo-regionen som vil lære mer om Bibelen.

Nesten 50 mennesker var til stede på Ås Menighetshus for å høre Asbjørn Handeland undervise fra Bibelen om temaet "frelst". Mellom de to undervisningsbolkene ble det satt frem kveldsmat.

- «Her får deltakerne både åndelig og kroppslig mat» forteller leder Ådne Haugstad.

Planen for våren er klar

Mot slutten var det muligheter for å stille spørsmål til det som ble undervist. Frelsesvisshet, syndfrihet og konsekvensen for livet etter å ha tatt imot Jesu frelse var spørsmål som dukket opp.

Det vil bli arrangert slike bibelkvelder den siste torsdagen hver måned klokken 19 på Ås Menighetshus.

Her er programmet for resten av våren:
27/02 Karl Johan Kjøde // 1. Korinterbrev
26/03 Harald Tjervåg // Kolosserbrevet
30/04 Sverre Bøe // Lukasevangeliet
28/05 Ola Tulluan // 1. Peter

Bibelkveld Follo er et initiativ fra LAGET og NLM, men komitéen ønsker at dette skal være et tverrkirkelig tilbud for hele Follo-regionen og håper at flere vil henge seg på. Allerede virker det som interessen er stor fra flere lokale menigheter.

Lik Bibelkveld Follo på Facebook her.