Vi trenger leirledere

Vi trenger deg som leirleder

Barn og unge trenger trygge voksne ledere på våre leirer.

Regionen vår arrangerer et stort antall leirer for forskjellige aldergrupper på leirstedene. 

Det er ikke vanskelig å samle nok deltakere for å kunne gjennomføre leirene.  Unge hjelpeledere og ledere går det også greit å få tak i. 

For at leirene skal være en trygg arena for de som kommer trengs det også mange voksne mennesker som deltar i lederstaben.

Fra vedlagt brosjyre tar vi med:

«Vi ønsker at leirene våre skal være preget av kvalitet og at deltakerne blir møtt av gode forbilder.  Barn og unge ønsker å bli møtt av trygge voksne som ser dem, og har tid til en prat og som ønsker å dele Jesus og levd liv med dem.»

Våre som jobber spesielt med leirene ønsker at du tar kontakt og melder deg til tjeneste:

Hanne Underhaug, hunderhaug@nlm.no, Leirkoordinator Solgry

Synnøve Helland, Leirkonsulent, leirsorvest@nlm.no

Du finner hele brosjyren om behovet for leirledere her.