Sven Arne

Inkludert av Jesus

Sven Arne Lundeby skriver oppmuntrende om hvordan absolutt alle er inkludert i Jesu invitasjon.

Ordet inkludere kommer fra latin og betyr egentlig «å lukke inn». Med andre ord handler det om at den som stod utenfor tas inn i et rom som tidligere var utilgjengelig.

Ut ifra denne definisjonen blir det tydelig at vi som kristne har opplevd den mest omfattende formen for inkludering som finnes, nemlig evangeliet.

«Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.» (Ef 2,12–13)

Inkludert. Ja, ikke bare det: «Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie.» (v. 19)

Den mest radikale formen for inkludering er å adoptere noen inn i familien og gi dem status som barn og arvinger. Og det er det Gud gjør! Kraften til å leve et inkluderende liv ligger i å fylle hjertet med sannheten om at dette gjelder deg. 

Omdefinering og omforming

Hvis evangeliet viser oss hva inkludering er i sin mest omfattende og radikale form, så viser Jesus oss hvordan dette ser ut. Hvordan?

Den kroatiske teologen Miroslav Volf har en veldig interessant og nyttig måte å møte dette spørsmålet på. Han peker på hvordan Jesus var inkluderende gjennom ordparet omdefinering og omforming.

Den første måten Jesus var inkluderende på var nemlig gjennom å omdefinere kategorier for innenfor og utenfor. I møte med hans kjærlighet og kall så er det absolutt ingen som er utenfor. Alle er inkludert i hans tilbud. Det har ikke noe å si om du er kvinne eller mann, jøde eller hedning, fra Rogaland eller Romania, rik eller fattig, homo eller hetero, osv. Absolutt alle er inkludert i invitasjonen.

«I møte med hans kjærlighet og kall så er det absolutt ingen som er utenfor.»

Nye hjerter

Men Jesus kom ikke bare for å stille alle på lik linje. Han ville noe mer. Han kom for å omforme hjerter og forvandle liv. Tollerne og de prostituerte, de som hadde blitt plassert utenfor, de trengte ikke bare å få det sosiale og religiøse skillet fjerna. Det de trengte aller mest var å få nye hjerter. Det samme gjelder oss i dag.

Uten at vi lar Jesus fornye oss, står vi i fare for å sette oss sjøl utenfor Guds rike. Derfor trenger vi ikke bare å bli omdefinert, men også å bli omformet til nye mennesker.

Å være inkluderende i betydningen å si ja til det Gud sier nei til, er på denne måten ekskluderende. For det du gjør er egentlig å tillate at noen setter seg sjøl utenfor. Vi skal være like inkluderende som Jesus. Verken mer eller mindre.

Dette er en kortversjon til regionutsyn av et lengre foredrag Sven Arne Lundeby hadde på en samling for ansatte i NLM region øst. 

LES HELE FOREDRAGET I PDF. Trykk på denne røde linken.