Jesu fødsel

God jul fra Region nordvest

Det er tid for å ønske hverandre god jul og takke for alt vi har gjort sammen i 2020.

Året 2020 har bydd på mye uventet og store endringer. Mange av endringene kunne vi klart oss godt uten, men vi kan også ta med oss nyttige erfaringer i å møtes på nye måter. Takk til hver enkelt av de frivillige i de lokale fellesskapene, i styrer og råd, på leirer, på julemesser, i gjenbruksbutikker og i nærradioene. Takk til hver enkelt for innsatsen i 2020.

 

Regionkontoret har stengt fra 23. desember og åpner igjen 4. januar. Har du spørsmål som ikke kan vente, tar du kontakt med regionleder Jon Ove Holen - epost: jholen@nlm.no eller telefon 920 65 212.

 

Så vil vi ønske hver enkelt en velsignet julehøytid.

 

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.

1 Joh 4,10