Jesu fødsel

God jul fra Region nordvest

Det er tid for å ønske hverandre god jul og takke for alt vi har gjort sammen i 2019.

Det er med stor takknemlighet vi gjør opp status for året 2019. Takk til hver enkelt av de frivillige i de lokale fellesskapene, i styrer og råd, på leirer, på julemesser, i gjenbruksbutikker og i nærradioene. Takk til hver enkelt for innsatsen i 2019.

 

Regionkontoret har stengt fra 21. desember og åpner igjen 2. januar. Hvis du har spørsmål som gjelder NYTT-festivalen, tar du kontakt med ghtunheim@nlm.no. Har du andre spørsmål som ikke kan vente, tar du kontakt med regionleder Jon Ove Holen - epost: jholen@nlm.no eller telefon 920 65 212.

 

Så vil vi ønske hver enkelt en velsignet julehøytid.

 

og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Joh 1,14b)