Kirke i Elfenbenkysten

Spennende tider for kirken i Abidjan

Stedlig representant i Vest-Afrika, Sveinn Einar Zimsen forteller om arbeidet i regionen.

‒ Hva er siste nytt fra Vest-Afrika?

‒ Det er spennende tider for kirken vår i Abidjan, vi har kjøpt en ny tomt i år og er godt i gang med å forberede flytting av kirken. Vi tror at dette blir positivt for den lille menigheten.

Nord i Elfenbenskysten ser vi en positiv utvikling i arbeidet. Misjonsarbeidet her har i lengre tid vært preget av konsekvensene av den politiske uroen i landet for noen år tilbake. Men vi ser nå en positiv utvikling i arbeidet, vi får være med på evangelisering og ser allerede resultater av det. Og alle tre menighetene våre i nord møtes og holder gudstjenester. Vi holder også på med å gjøre i stand noen av våre gamle hus som vi vil leie ut til studenter for å hjelpe til med bosituasjonen til studenter i nord og legge til rette for utdanning for flere.

Sveinn Einar Zimsen
Espen Ottosen

I Mali arbeider vi med å restaurere gamle gullfelt og har nå inngått en ny femårsavtale i dette prosjektet. I tillegg er vi engasjert i barne- og ungdomsarbeid, for eksempel har vi startet en fotballklubb for ungdom i landsbyen.

 

‒ Hva er de største utfordringene i Vest-Afrika?

‒ Sikkerhetssituasjonen er nok den største utfordringen for feltet, spesielt i Mali, selv om situasjonen er rolig der vi har arbeid. Ellers er det også en utfordring at på tross av religionsfrihet i våre land er det vanskelig for folk å ta et kristent standpunkt av familiære grunner.

Se video: Til sine egne med Guds ord

 

‒ Hva er planene framover?

‒ Vi jobber for å forbedre diakoniarbeidet i kirkene våre og har planer om at alle menighetene skal ha et lite diakoniprosjekt i første omgang. Ellers jobber vi med å få på plass noe mediearbeid igjen etter at radioen vi drev ble lagt ned ved årsskiftet. Vi har planer om et samarbeid med etablerte aktører innen kristelig mediearbeid med oppstart på nyåret.

 

‒ Har du en oppfordring til folk hjemme i Norge?

‒ Jeg vil oppfordre folk til å be for arbeidet i Vest-Afrika-regionen. Be for folk som har tatt imot Jesus og sliter med motstand i familien. Be om fred i våre land slik at vi kan få fortsette å arbeide.

Så vil jeg oppfordre folk til å vurdere og be over om ikke de skal reise til Vest-Afrika. Vi har behov for misjonærer med forskjellig kompetanse.