Bibelen

Nye tema i Levande tru - Bibelen i livet

Nye tema er forberedt og klare til møtene våren 2020

"Levande tru"  har vært  mye etterspurt, og det synes vi er veldig kjekt. Det blir stadig nye tema. Folderen er sendt ut til kontaktene våre for planlegging til våren. Et nytt tema kom i dag. Se gjennom dette og ta kontakt. Velkommen til nye fellesskap som vil prøve dette.

Oversikt over tilgjengelige tema i "Levande tru - Bibelen i livet"

Slik skal de be - Fader vår Lars Kjetil Emblem
Gud gir nåde. Ordet - dåpen - nattverden Lars Kjetil Emblem
Med ørneblikk på tid og æve. Johannesev. Oscar Nordbø
I tru - i bøn - i vekst Ole Audun Os
Eit nytt liv i Kristus Tema frå Rom 5 - 8 Steinar Dimmen
Når livet blir vanskeleg, frå Jobs bok Ole Audun Os
Eit liv i lyset - etiske utfordringar for kristne i dag Oscar Nordbø
Trua og livet. Jakobs brev Lars Kjetil Emblem
Helhetlig og Kristus-sentrert bibellesning i Markusev. Sakarias Ingolfsson
Troens bakgrunn - Urhistorien i 1. Mos 1 -11 Sakarias Ingolfsson
Å tilbe Gud Ole Audun Os
Å tale sant om livet. Salmane Oscar Nordbø
Å kjenne Kristus. tekstar frå Johannesev. Steinar Dimmen
Vandre med Gud. - erfaringar frå ørkenvandringa Ole Audun Os
Dei ti boda - Guds gode vilje til beste for oss Lars Kjetil Emblem
Dei siste ting - frå Johannes openberring Steinar Dimmen
Kva trur eg eigentleg på? - de tre trusartiklane Lars Kjetil Emblem
Joses og Jesus. Bilde og forbilde Ole Audun Os
Guds menighet. 7 bilde frå Bibelen Ole Audun Os
Samliv- og familieetikk - menneskesyn,  
skaperordning og kallslære Sakarias Ingolfsson
Skrifta åleine - nåde åleine - trua åleine Lars Kjetil Emblem
Ei reise gjennom Kolossarbrevet Lars Petter Ødegård
Det daglege liv. Om hustavlene i NT Sakarias Ingolfsson
Liv, lys og kraft - Eg trur på Den Heilage Ande Oscar Nordbø
"Å vere ein ådeneleg kristen - å dele Jeus med andre" Lars Kjetil Emblem
Skapt i Guds bilete

Steinar Dimmen

"Tenande liv" Diakoni i Bibelen Lars Petter Ødegård
"Å vere ein åndeleg kristen - å dele Jesus med andre" Lars Kjetil Emblem
Den lutherske bekjennelses opphav og innhold Sakarias Ingolfsson
Nye tema 2020  
Guds fulle rustning - åndskrefetene mellom oss Lars Petter Ødegård
Korleis vart Bibelen til? Oppbygging, innhald og bruk Steinar Dimmen
Male Jesus - Skattar i Hebrearbrevet Ole Audun Os
Gud tilgir synd. Forsoning - tilgjeving - fødd på ny Steinar Dimmen
Korleis kan eg vite om eg er ein sann kristen Jan Magnus Dybvik
Filipparbrevet - Glede i Herren Lars Kjetil Emblem
VITNE - Ein veg mot å dele Jesus med andre Steffen Stensland