NLM Gjenbruk Jørpeland

Fest for gode gjenbruk-medarbeidere

Det er mange frivillige som gjør en kjempestor innsats for misjonen gjennom NLM Gjenbruk sine butikker. De fortjener derfor en stor og varm takk.

Statens gode rammebetingelser for gjenbruksbutikker, forutsetter at ingen som arbeider i butikkene får lønn. Alt som gjøres i gjenbruksbutikkene, gjøres derfor på dugnad. De fleste butikkene arrangerer derfor fester og ulike andre arrangement, for å vise at medarbeiderne verdsettes høyt.

Butikken på Jørpeland valgte i år å arrangere fest med julemiddag for medarbeiderne, på Rosehagen kafé. Samlingen var tirsdag 26. november og omlag 40 inviterte møtte opp. Det ble servert nydelig ribbe og pinnekjøtt med et rikt utvalg av desserter.

Fra medarbeiderfesten
Ove Sandvik

På samlingen ble butikkleder siden oppstarten, Ellen Førland, takket av for stor innsats. Hun gir seg nå som butikkleder, men vil fortsette som medarbeider i butikken. Styreleder Hans Kirkholm, opplyste at styret arbeider med å få på plass en ny butikkleder, og at de inntil så skjer, har en midlertidig løsning klar.

Utenom god mat og gode ord til medarbeiderne, var det også andakt, julesanger, konkurranser og opplesning av et stykke av Ajax.