7-stjernas møte 13.11.19

7-stjerna i Sveio

Sveio kommune grenser mot Haugesund i sør, men kommunen ligger i Hordaland fylke. I kommunen er det mange bedehus, men det er ikke så mange som kommer på samlingene i de ulike bedehusene.

Derfor har sju av bedehusene gått sammen om fellesmøter en gang per måned, og disse samlingene kalles for 7-stjerna. Samlingene er felles for organisasjonene på bedehusene. De sju bedehusene som er med på disse møtene er Tjernagel, Førde, Bråtveit, Sveio, Bua, Auklandshamn og Rød.

Møtene blir som oftest lagt opp med to taler med kveldsmat mellom. Noen ganger blir det en lang bibeltime som avsluttes med kveldsmat, mens andre ganger er det tale før maten og misjonsinformasjon etterpå.

Bråtveit bedehus
Bråtveit bedehus:Bråtveit bedehus Ove Sandvik

Onsdag 13. november var samlingen på Bråtveit bedehus, med Ove Sandvik som taler. 36 møtte fram og fikk høre om nåden som er nok, og at nåden er for alle. Nestleder i styret for 7-stjerna, Knut Mækeland ledet samlingen.

Dette var siste samling før jul. Neste samling bli 22. januar ved Gudleik Himle som taler, denne gang som representant for Samemisjonen. 12. februar er det NLM sin tur igjen. Da vil Magne Birkedal forkynne Guds ord. Formann i foreningen er Johnny H. Stueland.