Avstemming generalforsamling

Vurderer sammenslåing av trossamfunn

Både Norsk Luthersk Misjonssamband og Indremisjonsforbundet vil utrede konsekvensene av å slå sammen de to organisasjonenes trossamfunn. – Målet er å avdekke både fordele og ulemper ved en sammenslåing, sier generalsekretær Øyvind Åsland.

Indremisjonsforbundets (ImF) trossamfunn ble opprettet høsten 2009 på grunnlag av vedtak i generalforsamlingen samme år, mens Norsk Luthersk Misjonsambands (NLM) trossamfunn ble opprettet høsten 2015.

I dag har ImFs trossamfunn drøyt 1000 medlemmer, mens antallet medlemmer i NLMs trossamfunn nå er 1258 medlemmer.

– Vi fikk en henvendelse fra ImF om hvorvidt det var interessant for NLM å se på konsekvensene av en sammenslåing. På den bakgrunn vedtok hovedstyret i sitt siste møte at det settes ned en felles komité for å utrede akkurat dette, sier Øyvind Åsland.

Han mener det er naturlig å se nøyere på dette temaet blant annet i lys av at en del bedehusforsamlinger har en tilhørighet både til NLM og til ImF.

 

Mange likheter

I utgangspunktet er likhetene store mellom de to trossamfunnet. Læregrunnlaget er nøyaktig det samme. En forskjell er at ImFs trossamfunn har vigselsrett, mens NLM så langt ikke har søkt om dette.

I ImF er det allerede bestemt at spørsmålet om sammenslåing skal opp på organisasjonens generalforsamling i november. Styret for ImF foreslår at generalforsamlingen skal gi «styret fullmakt til å slå ImF Trossamfunn saman med andre trussamfunn på evangelisk luthersk grunn dersom ein finn det tenleg».

Det blir også presisert at en forutsetning vil være at det «framleis skal vere mogleg å kanalisere økonomiske midlar til det lokale arbeidet».

 

Mulig sak på GF 2021

– Kan dette bli en sak som skal behandles av NLMs generalforsamling i 2021?

– Ja, dersom hovedstyret ønsker å anbefale en sammenslåing av trossamfunnene må dette bli en GF-sak, sier generalsekretær Øyvind Åsland.

 

Bildet viser avstemming under forhandlingene på generalforsamlingen i 2015, da opprettelsen av NLM trossamfunn ble vedtatt.