Andreas Årikstad

Ny Ung-leder i Region sør

Vi er glade for å kunne annonsere at Andreas Årikstad nå har trådt inn som konstituert Ung-leder i NLM Region sør.

Andreas har utdanning fra både Fjellhaug, NLA, Universitetet i Bergen, Oslo og Agder og fra MF i Oslo. Siden 2010 har han jobbet i Region sør, først som ungdomsleder i Misjonshuset i Kristiansand, og de siste årene som barne- og ungdomsarbeider. 


Her har han blant annet jobbet mye med bibelundervisningsopplegget "Nærmere" den siste tiden, i tillegg til besøk i mange av regionens barne- og ungdomslag. For mange er han derfor allerede et godt og kjent navn. 

Fra sommeren 2020 går Andreas inn i stillingen som rektor på Jærtun Lutherske Friskule, og han vil derfor fungere som Ung-leder frem til dette tidspunktet, eller til ny Ung-leder er på plass på permanent basis.

Husk gjerne på både Andreas og det viktige arbeidet som ligger foran ham i bønn!