BUR nordvest

Ny BUR-leder i nordvest

På styremøte i september konstituerte BUR seg, og valgte ny leder og nestleder.

Per Magnus Austnes (Solevåg) ble valgt som leder og Øystein Johansen (Vestnes) fortsetter som nestleder. Austnes overtar lederrollen etter Ingeborg Berget som gikk ut av styret etter sist periode. De andre BUR-medlemmene er Åshild Valbø Sæther (Emblem), Nina Bergfjord (Sunndalsøra) og Ann Elise Kiplesund (Kristiansund). Olianna Johansson (Fiskerstrand) er 1. vara.

Utbyggingen av Vestheim Ungdomssenter, sammøte med NLM ungs landstyre og val av utsendinger som skal representer BUR på landsmøte til NLM ung, var blant sakene som var oppe på møtet.

BUR fikk også kjennskap til handlingsplanen for forebygging av seksuelle krenkelser, og informasjon om arbeidet som blir gjort for å forebygge seksuelle krenkelser i vårt ungarbeid.