Næringsbygget med blant annet misjons- og nærmiljøsenter.

Gjeldfri og med penger på bok

I 10 år har Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter vært til velsignelse for mange på Hitra, takket være mange flotte og engasjerte ildsjeler. Den 22. september ble jubileet markert med fest.

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter markerte 10-årsjubileet med fest 22. september. Misjons- og nærmiljøsenteret ligger i et næringsbygg sentralt på Fillan, kommunesenteret på Hitra.

Senteret ble åpnet 9. september 2009. Da hadde en bedehusforening allerede arbeidet i 30 år for å få realisert bygget. Engasjementet vedvarte og allerede tre år etter åpningen var bygget gjeldfritt. Dette skyldtes givertjeneste, langsiktige leieavtaler og stor dugnadsinnsats.

 

Stort engsjement

Jubileumsfesten startet med festmiddag for medlemmer og spesielt inviterte gjester. Etterpå var det åpent festsamvær. Nils Vang er styreleder. Han ledet festen og gav et tilbakeblikk over prosessen fram mot bygging og også glimt fra arbeidet de siste ti årene. Huset har vært i bruk til mye forskjellig. Frivilligsentralen har nylig flyttet til et annet lokale. Voksenopplæringen er nå inne som leietaker. Ann-Bjørg Strøm ble spesielt nevnt. Hennes arbeidsinnsats på senteret var svært stor fram til hun døde for ett år siden. Blant annet var Ann-Bjørg styreleder for frivilligsentralen og kokk på senteret.

 

Jubileumsgave

Inger Britt Rødberg (Normisjon), Jorunn Foss (Det Norske Misjonsselskap) og Olav Vestbøstad (Norsk Luthersk Misjonssamband) representerte eierorganisasjonene. De ble overrasket og overveldet da det ble kunngjort at Misjonssenteret ville gi hver av eierorganisasjonene et beløp på kr 100 000 i anledning jubileet.

I tillegg til hilsener fra organisasjonene var det også sang ved to lokale sanggrupper, Fidelis under ledelse av Silvio Krauss og Øysang under ledelse av Nils Vang.

På Hitra er det et godt samarbeid mellom bedehusfolket og Den norske kirke. Sokneprest Birgith Østnes rundet av samlingen og lyste velsignelsen til slutt.

 

Nye krefter

Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter har vært til velsignelse for mange i løpet av de 10 årene det har eksistert. De fleste ildsjelene er nå godt oppe i årene. Det er derfor gledelig at yngre krefter har tatt ansvar for søndagsskole og andre tilbud for å nå ut til barn og unge. Det er et stort bønneemne at nye generasjoner kan videreføre engasjementet og at Hitra Misjons- og Nærmiljøsenter kan være til velsignelse for Hitra også i årene som kommer.