Barnehagekonferanse

Nyttig barnehagekonferanse

Lørdag 28. september ble det arrangert barnehagekonferanse i Region nordvest. Eierstyrene og pedagoger fra barnehagene var invitert.

Målet med barnehagekonferansen var å styrke samarbeidet mellom barnehagene og regionen. Tilbakemeldingene i etterkant tyder på at konferansen var nyttig og at det er behov for et slikt møtepunkt.

 

NLM region nordvest har 10 barnehager og hver av barnehagene har et eierstyre på 3 personer som velges av regionstyret. I tillegg til ansatte og eierstyremedlemmer fra barnehagene var også regionstyret, administrasjonen i regionen og NLM-barnehagene AS representert. Totalt var ca 20 personer samlet på Vestheim ungdomssenter.

 

Ragnhild Fauske, førstelektor ved høgskulen i Volda, underviste om samtaler om eksistensielle spørsmål i barnehagene. Utviklingsleder Steinar Nessa i NLM-barnehagene AS snakket om strategi og utvikling i barnehagene. Ungleder Geir Henning Tunheim hadde et innlegg om hvordan region og barnehager kan samhandle bedre. Det var også satt av god tid til samtale.