Styret for Tryggheim Strand

100 x 100 for Tryggheim Strand

Tryggheim Strand er inne i en spennende periode. Det nærmer seg endelig vedtak om bygging av ny skole, og gode støttespillere trenges.

Styret for skole hadde møte 23. september og nybygget var en viktig sak. Skolen ble vedtatt opprettet av regionstyret for Region Sørvest, og startet første skoleår i 2014. Fram til nå har skolen hatt tilhold i leide lokaler på Tau.

Nå er det kjøpt tomt i Tau sentrum og siste finpuss blir gjort på søknad om byggetillatelse og finansiering. Styret arbeider med disse planene i nært samarbeid med regionstyret og hovedstyret.Som et ledd i finansieringen er skolen frimodig og setter i gang et prosjekt «100 x 100 i 3 år». Skolen oppfordrer misjonsvenner både i Ryfylke og resten av regionen til å tegne seg som fast giver for kr.100,- per måned (eller mere) i tre år. Dette vil være en stor støtte med tanke på finansiering av lånekostnader. Målet til skolen er å få 100 faste givere. Vi er allerede godt i gang.

100 x 100
Ove Sandvik

Vil du være med å bygge regionens skole på Tau, kan du opprette avtale i nettbanken din. Skolens kontonummer er: 3000 28 61271.

Vær også med å huske skolen i bønn!