Håndblomster

Takk for gaver

Vi ønsker å takke alle givere for den gode innsatsen i 2019. Fjorårets gaver endte på nesten 11,3 millioner kroner fra Region nordvest. Takk for trofasthet og offervilje.

Foreløpige gavetall for 2019 viser ca. 500 000 kroner mer enn året før. I tillegg kommer gaver gitt direkte til underenheter som leirsted, skole, radio og gjenbruk. 11, 3 millioner kroner er også 275 000 kroner over budsjetterte gaveinntekter. 

Svært gledelig er det at fast givertjeneste fortsetter å øke. I 2019 kom det inn 4,8 millioner kroner på fast givertjeneste, en økning på 260 000 kroner fra året før. I tillegg er det noen store enkeltgaver som er kommet inn. Tusen takk for din gave!

Totale gaver

Oversikten viser foreløpige gaver i region nordvest 2019 sammenlignet med gaver 2017 og 2018. Lengst til høyre vises de budsjetterte gavene for 2019. 

 

Graf
Region nordvest

Områdefordeling

I de aller fleste områdene har gaveinntekten vært stabil eller hatt en økning de siste årene. Størst har økningen vært i område 2.

Region nordvest består av sju områder. Se oversikten under. I tillegg registreres noen gaver direkte på regionen eller på regionale lag (regionkor). I oversikten vises gaveutviklingen pr. område fra 2016 til 2019. 

 

graf
Region nordvest

  

Fast givertjeneste øker

Fast givertjeneste og fast givertjeneste fordelt (fast givertjeneste i enkelte forsamlinger) økte samlet med kr. 260 000 i 2019. Størst økning er det i de større forsamlingene.

Gledelig er det at selv om fast givertjeneste øker, så viser grafen under at gaver fra misjonsfellesskap har holdt seg stabilt de siste tre årene. Gaver fra misjonsfellesskapene inkluderer både foreningsgaver og kollekter godskrevet fellesskapene. Gaver samlet inn på regionens vipps har også økt siste året.

Gavetypen «enkeltgave» varierer en god del fra år til år. I 2019 viser den posten en god økning. Hovedgrunnen til det er et par svært store gaver fra enkeltpersoner.

Det er også gledelig å se at inntektene fra julemessene er omtrent like store som i 2018. Det legges ned en imponerende innsats både i forkant og på selve messedagen, og messene er viktige møteplasser for et større område.

Hele 435 000 kroner ble samlet inn av russen ved Vestborg vgs i 2019. En enorm innsats av avgangselevene for misjonsprosjektet i Peru.  

 

Graf
Region nordvest

 

Tusen takk

Økningen i gaveinntekter gjør at vi kan sende fra oss mer til ytremisjonsarbeidet og det gir oss mulighet til å gjøre mer i Region nordvest. Vi ønsker at enda flere skal bli kjent med Jesus. Derfor har vi et stort arbeid blant barn og unge i regionen, vi bygger forsamlinger og sender forkynnere til møter i hele regionen. I tillegg til det viktige arbeidet i egen region, ønsker vi å være med på å dele evangeliet med de minst nådde i verden.

Gjennom din støtte kan arbeidet NLM er med på i Norge og i utlandet nå nye mennesker. Å få være med på å dele Guds uendelige kjærlighet er stort.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dersom du vil bli fast giver eller gi en enkeltgave, kan du registrere deg på nlm sin nettside

https://nlm.no/bidra-i-arbeidet/gaver/fastgiver/

https://nlm.no/bidra-i-arbeidet/gaver/enkeltgave/

NLM sitt gavekontonummer er 8220.02.90131 

Vippsnummer for gaver Region nordvest 51320

Ta kontakt med NLM på tlf 22 00 72 00 eller e-post giver@nlm.no