Håndblomster

Fantastisk giverglede

Vi er svært takknemlig for alle trofaste givere i regionen. Både unge og eldre viser stor giverglede. Foreløpige gavetall for 2019 er gode.

Foreløpige tall pr. august viser gaveinntekter på 6,6 millioner kroner. Dette er kr. 560 000 over fjoråret til samme tid, og kr. 400 000 over budsjett. Svært gledelig er det at fast givertjeneste øker med 225 000 sammenlignet med samme tid i fjor. I tillegg er det noen store enkeltgaver som er kommet inn. Tusen takk for din gave!

Totale gaver

Oversikten viser foreløpige gaver i region nordvest pr. august 2019 sammenlignet med gaver til samme tid i 2017 og 2018. Lengst til høyre vises de budsjetterte gavene for 2019 pr. august. De totale budsjetterte gavene for 2019 er 11 mill.

 

GaverTotal
Nordvest

Gaver pr. område

Region nordvest består av sju områder. Se oversikten under. I tillegg registreres noen gaver direkte på regionen eller på regionale lag (regionkor). I oversikten vises gaveutviklingen pr. område fra 2015 til 2019 pr. august. De sju forsamlingene i regionen bidrog i 2018 med 30% av de totale gavene, og 45% av fast givertjeneste i regionen. Misjonssalen Ålesund bidrog med 14% av de totale gavene og 26% av fastgivertjeneste i regionen.

 

GaverOmråde
Nordvest

  

Område 1: Ørsta, Volda, Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven Område 2: Sula, Ålesund, Giske, Haram, Skodje, Ørskog Område 3: Sykkylven, Stranda, Stordal, Nordal Område 4: Vestnes, Rauma Område 5: Molde, Fræna, Aukra, Misund, Sandøy, Eide, Nesset Område 6: Kristiansund, Gjemnes, Averøy, Smøla Område 7: Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Rindal

 

Gavetyper

Gavene blir registrert i ulike kategorier. Her vises gavetyper pr august fra 2015 til 2019. Det er særlig fast givertjeneste og fast givertjeneste fordelt (fast givertjeneste i enkelte forsamlinger) som øker. Men gledelig er det at selv om fast givertjeneste øker, så viser grafen at gaver fra misjonsfellesskap har holdt seg stabilt de siste tre årene pr. aug. Gaver fra misjonsfellesskapene inkluderer både foreningsgaver og kollekter godskrevet fellesskapene. Flere gir også på giroer i utsyn og andre steder.

 

GaverType
Nordvest

 

Tusen takk

Gjennom din støtte kan arbeidet NLM er med på i Norge og i utlandet nå nye mennesker. Å få være med på å dele Guds uendelige kjærlighet er stort.

Dersom du vil bli fast giver eller gi en enkeltgave, kan du registrere deg på nlm sin nettside

https://nlm.no/bidra-i-arbeidet/gaver/fastgiver/

https://nlm.no/bidra-i-arbeidet/gaver/enkeltgave/

NLM sitt gavekontonummer er 8220.02.90131 

Vippsnummer for gaver Region nordvest 51320

Ta kontakt med NLM på tlf 22 00 72 00 eller e-post giver@nlm.no