Martin Accad

Flerkulturell konferanse på Fjellhaug

7.-8. september ble en konferanse for flerkulturelt arbeid arrangert på Fjellhaug i Oslo. Der ble det fokusert på medvandring og disippelgjøring av nye troende med ulik kulturell bakgrunn.

Til stede på konferansen var det litt over 40 personer, og flere av dem var konvertitter fra diverse kulturelle bakgrunner. Deltakerne kunne blant annet møte en hjemvendt utsending fra NLMs sensitive arbeid i Øst-Afrika, som delte historier om hva det koster å følge Jesus for nye troende og hvordan det er å vandre daglig med dem.

Til stede var også Dr. Martin Accad fra Libanon som underviste om kontekstualisert tro, med fokus på å hjelpe nye troende til å ha kontakt med eget samfunn også etter at de har tatt imot Jesus. Fra Region sørvest deltok også Paul Odeh, som er ­leder for innvandrerarbeidet Internasjonalt Kristent Fellesskap. Han underviste gjennom bibel, og sang på arabisk.

Fasilitator for arrangementet, Janet Seierstad fra NLM Norge, er fornøyd med konferansen. Hun mener den er svært viktig.

– En tilbakemelding fra en konvertitt var at han nå bedre ville klare å skape bro fra kulturen sin over til Jesus, forteller Seierstad.