Kjersti Lilleaasen og Jarleif Gaustad på Fellesskapskonferansen

Fellesskapskonferansen blir større

Mens det i 2019 var 275 deltakere, satser man på over 400 deltakere til Fellesskapskonferansen i 2020.

Øystein Gjerme, Hans Arne Sanna og Aud Karin K. Ringvoll er blant bidragyterne på den femte Fellesskapskonferansen, som er en lederkonferanse for alle typer ledere i NLM.

‒ Den er for alle, fra barnekorledere, styreledere til ansatte pastorer. Dette viser at det er et stort spenn i lederoppgavene i NLM, og målet er at Fellesskapskonferansen skal ha noe til alle. Vi er godt i gang med planleggingen, og med de tilbakemeldingene vi fikk i år, forventer vi at flere kommer i 2020, sier arrangementsleder Kjersti Lilleaasen.

 

Mange bidragsytere

Øystein Gjerme skal tale på fredagskvelden. Han er menighetsplanter og pastor i Salt Bergen, har skrevet flere bøker og er og aktiv innenfor menighetsplantning i Norge. 

‒ Foruten Øystein Gjerme skal også Aud Karin K. Ringvoll og Hans Arne Sanna bidra med undervisning og forkynnelse, sier Jarleif Gaustad. Han sitter i styringsgruppa for konferansen, og jobber som Fellesskapsutvikler i NLM.

Ellers vil det være både bibeltimer, fellessamlinger, seminarer og nettverkssamlinger slik som det har vært tidligere år. Alt programmet er ikke klart enda, men det jobbes med å få inn gode og spennende personer til de forskjellige temaene. På sosiale medier vil det informeres om bidragsytere og program når det blir klart.

 

Nye ledere

Jarleif Gaustad brenner for at fellesskapskonferansen kan bli en øyeåpner for å få frem nye ledere i fellesskapene til NLM.

- Vi ønsker å ha en kultur som heier frem nye ledere. Og da er det en viktig faktor å se, og investere tid i ledere og potensielle ledere. Gode ledere vokser ikke frem av seg selv, men gjennom godt arbeid.

Det er tydelig at konferansen treffer noe fellesskapene opplever de trenger. De siste årene har det vært en stor vekst i antall deltakere, og man vurderer nå hvilke lokaler man trenger.  

‒ Felleskapsskonferansen vil ha sitt utgangspunkt på Fjellhaug skolesenter, men det er mulig vi trenger et større lokal til fellessamlingene, sier Kjersti Lilleaasen.

 

Misjonsfokus

Leder for NLM Utland, Hans Arne Sanna, forteller at han gleder seg til konferansen. Han har et mål om å bringe utenlandsarbeidet nærmere fellesskapene i Norge.

‒ Vi har mye å lære fra kirkene i sør i vårt arbeid. Vi må ikke tenke at vi bare er på giversiden, men at vi også kan motta impulser og visdom fra våre søsken i andre land.

Han vektlegger at NLM har et mål om å plante kirker og forsamlinger både i Norge og på misjonsfeltene, og her er det mange synergieffekter vi må gjøre oss bruk av. Derfor mener han at det er viktig at også NLM Utland å være tilstede på slike store konferanser i Norge.

 

Mer informasjon om konferansen finner du på Fellesskapskonferansens internettsider.