I den Kraft Gud Gir

I den kraft Gud gir

Nå kan du bestille det sjette heftet i serien Levende Tro med bibelgruppeopplegg for ungdom.

Levende Tro er et bibelgruppeopplegg laget av iTro.no og NLM ung. Nå er sjette hefte - "I den kraft Gud gir" - klar for bibelgruppene rundt omkring i landet. I dette heftet finner du det du trenger for seks samlinger med utgangspunkt i Paulus' andre brev til Timoteus. Tekstene i dette heftet er skrevet av Maria Celine Lundeby, ungdomskonsulent i NLM ung.

Bibeltekst, lovsang og refleksjon

Hver samling består av bibeltekst, forslag til en lovsang dere kan lytte til, en kort tekst basert på tema i bibelversene, spørsmål til samtale og plass til å notere både svar, tanker og bønneemner. 

Heftene er laget spesielt med tanke på ungdom og mange biblegrupper på videregående skoler har fulgt dette opplegget over flere semester. Opplegget har også blitt brukt av biblegrupper rundt omkring i landet og mange aldersgrupper har hatt glede av å følge opplegget. Fra før finnes heftene Kolosserbrevet, Jeg Er (fra Johannesevangeliet), Romerbrevet, Treenigheten og Bergprekenen. I tillegg finnes heftet Urhistorien som følger samme formel, men er laget for studenter.

 

Kjøp eller les på iTro.no

Vi ønsker at bibelgruppeopplegget skal være en lett tilgjengelig ressurs for bibelgruppene. Derfor tilbyr vi dere å kjøpe heftene for 20 kr stk + porto, eller dere kan følge med på iTro.no utover høsten 2019. Der vil vi legge ut opplegget for en og en samling. Der finner du også hele opplegget fra de andre Levende Tro-heftetene.