Folk drikker kaffe.

Et Skoghus-kapittel er over

Et kapittel med Skoghus-historie er avsluttet, og et nytt kapittel er i gang.

Sist uke ble det siste arrangementet på Skoghus leirsted gjennomført før det gamle hovedhuset sanneres til fordel for et helt nytt bygg. Gjennom 70 år har leirstedet være samlingssted til leir og andre arrangement. Mange har minner og rike opplevelser fra stedet, og kjenner på et snev av vemod. 

Sensommer på Senja

Onsdag til søndag var flere samlet til "Sensommer på Senja", med bibelsamling for både voksne og barn på formiddagen, og samlinger på kvelden hvor Nils Kåre Strøm var taler. Det var godt oppmøte på kveldene, og lørdag var både stua og møtesalen fullsatt. "Det var som i gamle dager", sa Åge Sele, som er tidligere bestyrer med 30 års fartstid på Skoghus. God forkynnelse og godt fellesskap er blandt tilbakemeldingene på uka. 

Skoghus Open

Lørdag ettermiddag var det på en særlig måte lagt vekt på at Skoghus står i startgorpen for en ny etappe. Da var det invitert til grilling, loppemarked, sponsorløp og lotteri av ulikt slag. Resultatet fra dette gav et godt håndslag i innsamling til nytt bygg. Det så ut til at folk koste seg både inne og ute. 

Modent for noe nytt

Hovedhuset har lenge hatt behov for oppgradering, og sist høst ble det vedtatt at det skal rives til fordel for et nytt og tjenlig bygg, som kan romme de neste tiårene med leirstedsdrift og annen aktivitet. Planen er byggestart i okotber, men før den tid skal brannvesnet ta seg av det gamle bygget og bruke det som øvingsobjekt. 

Tegning av hus
Svenn Magne Olufsen