Fra forsamlingen.

Stor oppslutning og god stemning

Mange har tatt turen til Lundeneset videregående skole i Ølensvåg for å delta på årets «Vi over 60» som Region sørvest arrangerer.

På det meste var det 114 deltakere inkludert lederstaben.  I tillegg kommer dagsbesøk til enkeltsamvær. Bare en gang tidligere har det vært flere deltakere på denne type samling.  Denne gangen er det deltakere fra Tromsø, Trøndelag, Østlandsfylker, Agder, Hordaland og Rogaland.

Arrangementet startet onsdag den 3. og varer frem til søndag den 7. juli.

Talere disse dagene er Mediepastor Asbjørn Kvalbein og misjonær og forkynner Odd Åge Ågedal.

Ågedal har hatt temaet «Den lille Bibelen i mitt liv».  Kvalbein har hatt kåseri om «Anne Grimdalen: Vekkelsen, kallet og tjenesten» og bibeltime med temaet «Frisk og frodig alderdom».

  • På fredag kveld blir det møte kl.19.30 med Ågedal som taler.
  • På lørdag blir det bibeltime med Kvalbein som taler, med temaet «Apostelen Paulus som seniorveileder» og det blir misjonskveld kl.20.00 hvor Ågedal deltar.
  • På søndag avsluttes årets samling med nattverdsamling kl.10.00 og bibeltime kl.11.00 med Ågedal som taler. Temaet da blir «Misjonsbefalingen i mitt liv». 

Norea mediemisjon har også vært representert med medieleder Harald Endresen, som har informert om dens virksomhet og har hatt mange på besøk standen. 

Det er god tid til sosialt samvær på «Vi over 60», og det er også lagt opp til både kortere og lengre utflukter. 

Trivselen er stor blant deltakerne og Lundensets ansatte har lagt godt til rette for de praktiske tingene knyttet til arrangementet.