Tekstplakat med barn rundt bål

Månedens misjonsfelt august: Norge

NLMs mange fellesskap i Norge er grunnstammen i misjonsarbeidet. Men de er også arenaer der mennesker i vårt eget land får oppleve å bli sett, og hvor de får møte Jesus.

Bønneemner

  • Be for NLM sine fellesskap.
  • Takk og be for alle frivillige og ansatte i NLMs arbeid i Norge.
  • Be om at vi alle må være gode vitner i lokalmiljøet.
  • Takk og be for skolene våre og skolene som er under planlegging.
  • Takk og be for alle ansatte og for barn i barnehagene.
  • Takk og be for alle gjenbruksbutikkene, både de som jobber der og kundene.
  • Takk og be for alle deltakere og ledere på leirene.
  • Takk og be for lokalradioene, både ansatte, frivillige og lytterne.
  • Takk og be for forkynnere, hovedstyret og regionansatte.

Vi er alle Guds skapninger, formet i hans bilde, og vi er skapt til fellesskap – med Gud og med hverandre. Derfor er fellesskapstanken et sentralt element i alle de ulike delene av NLMs arbeid i Norge, enten det er fellesskap mellom barn, foreldre og ansatte i en barnehage, elever og lærere på en skole, frivillige og kunder i en gjenbruksbutikk eller gamle travere og nye besøkende – og nordmenn og innvandrere – i en forsamling.

NLM vil at mennesker fra ulike bakgrunner skal oppleve å bli sett, tatt imot og vist omsorg og oppmerksomhet uansett hvilken del av arbeidet de kommer i kontakt med.

Samtidig går NLMs visjon, «Verden for Kristus», som en livsnerve gjennom alt vi gjør – også i Norge. NLM er en familie som står samlet om kallet til å nå noen av verdens minst nådde folkegrupper. I dag finner vi mange av disse folkegruppene også i våre egne nabolag – og i vårt stadig mer sekulariserte samfunn er det flere og flere i Norge i dag som har liten kontakt med kristne.

Dette får konsekvenser også for NLMs arbeid – for selv om kallet til de minst nådde har vært det sentrale helt siden oppstarten, har arbeidet alltid hvilt på en bærebjelke av støtte fra et engasjert misjonsfolk.

Over hele Norge samles mennesker i store og små fellesskap tilknyttet NLM. Noen av dem er store byforsamlinger med flere hundre aktive medlemmer, egne pastorer og et stort og bredt tilbud, andre er små misjonsforeninger, hobbyklubber eller bibelgrupper. Men alle står vi sammen om samme kall: Å formidle evangeliet i ord og handling, enten det er til mennesker på den andre siden av jorda eller i vårt eget nabolag.

Unge menn prater.
NLM

Misjonsmarken der vi bor

I dag har svært mange i Norge liten eller ingen kontakt med kristne i hverdagen. I tillegg er over 16 prosent av Norges befolkning enten innvandrere eller har foreldre som er det. De kommer fra over 200 ulike land og bor i alle landets kommuner. Mange av disse tilhører noen av verdens minst nådde folkegrupper – vi bor alle midt på misjonsmarken.

Derfor satser NLM i Norge mer og mer på både utadrettet fellesskapsarbeid og flerkulturelt arbeid.

Vi har blant annet flere ansatte som arbeider særlig med arbeid blant våre nye landsmenn, og mange av våre misjonsfellesskap har en stadig voksende kontaktflate blant innvandrere.

Jesus ba oss om å elske vår neste som oss selv (Matt 22,39). Han brukte ordene Gud sa til israelsfolket i 3. Mosebok 19,34: «Innflytteren som bor hos dere, skal være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham som deg selv.» I dagens Norge møter vi alle det kallet så snart vi går ut inngangsdøren.

Mange mennesker på gata
NLM

Grunnstammen i misjonsarbeidet

NLM er delt inn i syv regioner, som er ulike i både utstrekning, folketall og ressurser. Men felles for dem alle er at hver uke samles hundrevis av mennesker til møter i forsamlinger og foreninger. Det arrangeres leirer, drives barnelag, bibelgrupper og kor, det broderes og strikkes til basarer og julemesser.

Hvert år blir det samlet inn over 10 millioner kroner på julemesser. Forsamlinger og foreninger bidrar med store beløp til det internasjonale arbeidet, og russen ved skolene våre samler også inn flere millioner til ulike prosjekter. Og ikke minst må vi takke den oppvoksende generasjonen: Barn over hele landet samler hvert år inn store summer til Barnas misjonsprosjekt.

Det er takket være denne innsatsen at vi kan fortsette å bringe evangeliet videre ut til mennesker over hele verden.

     

Et bredt arbeid

I tillegg til forenings- og forsamlingsarbeidet driver NLMs regioner blant annet en rekke skoler, barnehager, nærradioer, nærmiljøsentra og gjenbruksbutikker. Disse er alle viktige fora for å formidle Guds kjærlighet til mennesker også i vårt eget land – og de står alle helt sentralt også i det flerkulturelle arbeidet. Vi ønsker at alle skal oppleve å bli inkludert i et fellesskap i møte med NLM på ulike arenaer.

Gjennom NLMs ca. 70 skoler og barnehager tilegner barn og unge seg kunnskap i trygge og gode omgivelser.

Tenåringer leker.
Kjetil Vatsøy

NLM Gjenbruk har over 30 butikker rundt om i Norge. De drives i all hovedsak på frivillig basis, og alt overskudd fra driften går til NLMs prosjekter.

Mange hundre frivillige gjør en enorm innsats i dette arbeidet, som forener misjonsglød, bærekraft, miljøbevissthet og sosialt engasjement for å styrke lokalsamfunnet. Vi er svært takknemlige for denne innsatsen.

 

Medier og den digitale misjonsmarken

Mediearbeid er en stor del av NLMs arbeid både i Norge og internasjonalt. Norea Mediemisjon er en viktig samarbeidspartner, og i tillegg driver NLM flere lokalradioer rundt omkring i landet.

Superblink er en kristen medieklubb for barn, og drives av NLM og Norea Mediemisjon i samarbeid med Indremisjonsforbundet.

Klubben ønsker å ta trosopplæringen på alvor. Gjennom klubbavis og nettside får barna kjennskap til Jesus og misjonsarbeidet. På Superblink.no kan barna blant annet se underholdende animerte filmer som lærer dem om Bibelen, løse oppgaver og sende inn bønneemner.

NLM ung driver i tillegg ungdomsnettstedet iTro.no, som er et av Norges mest besøkte kristne nettsteder. iTro oppdateres daglig med kristent kvalitetsinnhold, og produserer både videoer og podcaster.

 

Unge misjonærer

NLM ønsker å satse på – og lytte til – barn og unge. I 2012 ble NLM ung en egen organisasjon, men den har fremdeles svært tette bånd til «moderorganisasjonen». NLM ung vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å høre om og ta imot evangeliet, og de har tatt på seg et spesielt ansvar for denne delen av arbeidet.

NLM ung ønsker å styrke det kristne arbeidet blant barn og unge i Norge, og har de siste årene arbeidet mye med dette. Blant annet har de veiledet frivillige som har valgt å bosette seg – som studenter, arbeidstakere og engasjerte medlemmer av lokalsamfunnet – på steder med lite kristent ungdomsarbeid.

NLM og NLM ung arrangerer hvert år mange hundre leirer for barn og unge over hele landet, og hver sommer samles 3000 ungdommer til festivalen UL.

Lek på leir.
Geir Henning Tunheim

Bønn og støtte

Vi vil gjerne takke for den store innsatsen misjonsfolket bidrar med i arbeidet på hjemmebane. Takk for den enorme dugnadsviljen dere utviser gjennom hele året, og takk for at dere er med på bygge åpne og inkluderende fellesskap hvor flere kan få møte Guds kjærlighet og nåde.

Vær gjerne med og be for arbeidet i Norge – det er fremdeles mange mennesker i vårt eget land som ikke kjenner Jesus, og vi er også avhengige av en livskraftig og engasjert grunnstamme av støttespillere for å utføre det arbeidet Gud har kalt oss til over hele verden.

 

Vil du støtte NLMs arbeid økonomisk?

 

Film om NLM i Norge

Trenger du hjelp med nedlasting av video? Brukerveiledningen finner du her.