Plakat for Puls

Nytt tilbud til unge voksne

I 2019/2020 vil det bli arrangert tre langhelger på Solbukta utenfor Fredrikstad for kristne mellom 23 og 40 år. – Det har manglet et tilbud for denne gruppen i NLM, sier Maria Celine Lundeby.

I flere år har Maria Celine Lundeby, som både er initiativtager og prosjektleder for konseptet som har fått navnet «Puls», drømt om å tilby unge voksne i NLM et tilbud som kan styrke troen deres.

– Vi tilbyr noe annet enn en hektisk leir. En del tid er satt av til stillhet og Jesusmeditasjon. Alle deltakerne får tilbud om å samtale med en sjelesørger, forteller Lundeby. Hun er opptatt av at «Puls» skal gi deltakerne livsnær og praktisk undervisning som handler om å leve som kristen i hverdagen.

Maria Celine Lundeby
Initiativtaker:Maria Celine Lundeby Silje Måseide

 

Så et behov

– Hvordan fikk du ideen til dette opplegget?

– Da jeg jobbet som ungdomsleder i Misjonssalen i Oslo, blant studenter, oppdaget jeg at det for mange ble unaturlig å fortsette i ungdomsarbeidet. Samtidig syntes de spranget til forsamlingen søndag formiddag var veldig stor, sier Lundeby.

I flere år har Lundeby, blant annet i nær kontakt med sjelesorgnettverket i NLM (hvor Grete Yksnøy Martinsen og Mona og Eivind Sætre er ansatt), jobbet med å utvikle «Puls». Hun har også hatt en referansegruppe rundt seg med mennesker som hører til i målgruppen.

 

Prioriterer deltakere uten barn

– Jeg forstår det slik at dette særlig er et tilbud for de uten barn. Hvorfor?

– Det skyldes at vi ønsket å lage noe for de som hører til i NLM og som faktisk ikke har et eget tilbud rettet mot dem. Med en gang man er en familie, og har barn, er det mange tilbud i regi av NLM. Da blir det naturlig å dra på familieleir eller forsamlingsweekend. Vi kommer ikke til å avvise unge voksne som har barn, men vi ønsker særlig å prioritere de som ikke har barn.

 

Tre helger

Foreløpig er «Puls» et pilotprosjekt som NLM Ung og NLM Norge står sammen om. For neste skoleår er det planlagt tre helger.

– Vi håper på god oppslutning, og fremover kan det bli aktuelt både å utvide tilbudet med en ekstra helg og å gjøre en av helgene om til en hel uke, sier Lundeby.

For øvrig har NLM også lansert Disippelsafari nylig – som også er et tilbud til unge voksne. Disippelsafari består av seks uker på høsten i Nairobi i Kenya.