Tore Vågen t.v. og Mai-Brit Vegge

Leder og nestleder i regionstyret

Regionstyret har konstituert seg med Tore Vågen som leder og Mai-Brit Vegge som nestleder.

På styremøtet i NLM region øst 19. juni var konstituering én av sakene.

Mai-Brit Vegge ble valgt inn i regionstyret på regionårsmøtet på Fangekasa 1. juni 2019. Tore Vågen ble valgt inn i fjor.

 

Leder med bred misjonserfaring

Tore Vågen bor i Sandefjord, er gift med Marit f. Osnes og har fire barn og åtte barnebarn. Han har bakgrunn som lærer med mastergrad i «Education and development».

Marit og Tore reiste ut som misjonærer første gang i 1973. Etter en periode i Etiopia og tre i Kenya, arbeidet Tore fem år på Fredtun folkehøyskole, der han var med å etablere «Solidaritetslinja» med fokus på bistand og misjon. Etter nye to år i Kenya, var han tilbake på Fredtun, denne gang som rektor. I 2008 ble de utfordret på en ny periode i Etiopia.

– Jeg håper disse erfaringene kan være med å prege arbeidet også i regionstyret. «Verden for Kristus» er et motto der grenser ikke anerkjennes, understreker Tore.

 

Opptatt av generasjoner

Mai-Brit Vegge bor i Oslo, er gift med Ivar og har fire barn og tre svigersønner. Hun er sykepleier og har en master i ledelse. Siste syv år har hun jobbet som enhetsleder i Oslo Universitetssykehus, men er nå på vei over til Lovisenberg diakonale sykehus som kvalitetsrådgiver.

På fritiden er hun engasjert i Misjonssalen i Oslo, blant annet i bibelgruppe og som medvandrer.

– Som mor til fire ønsker jeg meg gode overganger for neste generasjon fra ungdomsarbeidet til en inkluderende plass i det voksne misjonsfelleskapet - uavhengig av om man har familie eller ikke. La oss være åndelige foreldre, rause, varme og nærværende mot ungdommer i våre menigheter og fellesskap, poengterer Mai-Brit.

 

Regionstyret består i perioden 2019-2020 av følgende medlemmer:

Tore Vågen (leder), Mai-Brit Vegge (nestleder), Anita Berget, Sondre Lidal, Janet Seierstad og Jan Erik Lehre (ansattrepresentant).

 

Varamedlemmer:

Kay Granli (1. vara), Lisbet Storbråten Sletner (2. vara) og Jan Magnus Fauske Lillebø (vara ansattrepresentant).