Kvinner

Kvinnesagkurs

NLMs første "kvinnesagskurs" ble gjennomført på Senja. Med stor iver lærte deltakerne den edle kunst i å sage skog. Alle deltakerne fikk tilbud om egen ved.

En samtale mellom Magnar Emil Eggebø og Hanne Sele endte med at de sammen arrangerte et "kvinnesagkurs". I en tid der Skoghus Leirsted jevnt og trutt inviterer til dugnad såg de to behovet for at også de fremmøtte kvinnene skulle få lov å delta på skogrydning.  Selv om det ikke ble utlevert kursbevis fikk alle fremmøtte rikelig med ved, kaffe og kringle.

sag
I aksjon:Det skal ikke stå på verneutstyret som må brukes Magnar Emil Eggebø

Sager ble lånt, verneutstyr ble hentet fram og ekspertise ble hentet fra både Alf Tråsdahl og Gudmund Bendiksen. Etter opplæring i sikkerhet og bruk fikk kvinnene sage skog på Skoghus sin eiendom. Veden fikk de så lov å ta med hjem.

Kanskje blir "kurset" gjentatt neste år. De fremmøtte var i alle fall godt fornøyd med kurset.