Barnehagebarna synger

40 år med Utsyn barnehage i Elnesvågen

Jubel og fest da barnehagen fylte 40 år!

I Juni ble Utsyn Barnehages årlige sommerfest forent med en storslått feiring av 40 år siden stiftelsen. Barna tok scenen først og sang «Hurra for deg», støttet av den velkjente Jarle Waldemar, som så ledet barna i flere sanger. Slik ble et program med flere gode gjester åpnet, og mange gode ord om både barnehagen og arbeidet. Blant gjestene var den opprinnelige byggekomitéen og ordføreren i Fræna. I tråd med tradisjonen ble det også gitt en varm avskjed til førskolebarna, med både rose, kort og en gave, som denne gang var «Den usynlige vennen» av Kari Vinje.

Inge Kvalsnes, som har ledet eierstyret helt fra begynnelsen, fortalte kort om barnehagens historie både gjennom medgang og motgang. Barnehagen har opplevd utfordringer både med økonomi og med å finne ansatte som kan identifisere seg med barnehagens formål, men har alltid klart begge deler. Hele tiden har virksomheten vært båret av ønsket om at barna skal få et møte med Jesus. Derfor er også barnehagens hverdag preget av den kristne tro, med sanger, bønner og samlingsstunder. Kvalsnes understreket at så langt er han svært fornøyd med den staben som tjener barnehagen.

I senere år har økonomien gått bra, med det resultatet at det nå har vært mulig å gjøre noen nødvendige oppgraderinger. På oppsiden står det nå et nytt administrasjonsbygg som nesten er helt ferdig. Bygget vil ha kontorer, møterom og bedre fasiliteter til de ansatte, og frir derfor også opp rom til vanlig aktivitet i hovedbygget.

På utsiden har også lekeområdet hatt behov for omfattende renovasjon, som nå er kommet på plass. De gamle lekeapparatene er byttet, og store deler av plassen har fått et nytt underlag. For barna oppleves mye av uteområdet som en helt ny barnehage, noe som også bygden rundt har merket seg. Det har vært flere som har tatt turen innom etter stengetid og prøvd den nye lekeplassen.

Gratulerer til Utsyn barnehage med jubileet.