Jan Ove Selstø

Valgresultat

Jan Ove Selstø ble gjenvalgt som formann under årets regionårsmøte på Kleppe. Her kan du lese valgresultatene fra de tre valgene.

Regionstyret konstituerte seg etter valget med formann som nevnt over. Siden ikke alle styremedlemmene var til stede, ble valg av nestformann utsatt. Etter valgene ser styrene slik ut:

Regionstyret

Jan Ove Selstø, Håvard Brekkå, Torill Voll Haaland, Jostein Skartveit, Helge Vatland (ny), Brynhild Samuelsen (ny), Per Gunnvald Haaland (ny), Jon Håvard Gundersen (1.v.), Torleiv Åreskjold (2.v.) og Gunn Dirdal (3.v.)

Barne- og ungdomsrådet

Maria Byrkjedal, Ingunn Gilje Thorsen, Martha Odeh, Thomas Usken, Sissel-Marie Bjerga (gj.v.), Johannes Olsen (ny), Karl Brekkå (ny), Solveig Harestad (1.v.), Henrik Åreskjold (2.v.) og Ingunn Kråvik (3.v.)

Valgnemnda

Morris Kjølleberg, Mirjam Ydstebø, Torbjørg-Kari Brennsæther, Svanhild Kittang, Nils Flatebø (ny), Aud Frøvik (ny), Ove Dyngeland (ny), Magne Østebø (1.v.), Arne Johannes Borgemyr (2.v.) og Harald Dyrøy Jørgensen (3.v.)