Bildebeskrivelse for bildet til Foto Graf

Ledig stilling som forsamlingsleder

Stillingen som forsamlingsleder i Betania misjonsforsamling i Trondheim er ledig etter at Johannes Selstø startet som regionleder i NLM Midt-Norge 1. mai. Søknadsfristen er 2. juni.

Forsamlingens visjon er å være en Kristusfokusert forsamling preget av tilbedelse, utrustning og tjeneste. Forsamlingen har faste søndagsmøter kl. 11.00, og et rikt ungdomsarbeid som samler ca. 90 ungdommer på lørdagene. Betania misjonsforsamling i Trondheim er en flergenerasjonsforsamling som opplever vekst i arbeidet blant barnefamiliene.

Forsamlingsleder/pastor i Betania Misjonsforsamling er en 100 % stilling. 

Sentrale oppgaver:

 • Åndelig ledelse for forsamlingen gjennom forkynnelse, sjelesorg og veiledning
 • Administrativ ledelse for forsamlingen
 • Videreutvikle visjoner og strategier i samarbeid med styret
 • Rekruttere og utvikle frivillige ledere                                         

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant teologisk utdannelse eller tilsvarende kompetanse
 • Erfaring fra menighet/forsamlingsarbeid
 • Ledererfaring
 • Kjennskap til NLM som organisasjon

 Ønskede egenskaper:

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til å være en visjonær inspirator i forsamlingen
 • Evne til både å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å kommunisere godt med barn, unge og voksne
 • Strukturert
 • Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter NLMs regulativ.

Forsamlingsleder i Betania er en del av staben i NLM Midt-Norge og har regionleder som nærmeste overordnede.

Spørsmål om stillingen rettes til regionleder Johannes Selstø Tlf 954 78 390, e-post: joselsto@nlm.no.   

Søknad med CV og referanser sendes til midt-norge@nlm.no

Tiltredelse: Snarest eller etter nærmere avtale.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 2. juni 2019.

Vi oppfordrer misjonsvennene til å være med og be om gode søkere og en god ansettelse!