Tryggheim Strand

Byggeplaner på Tryggheim Strand

Tryggheim Strand har nå drevet grunnskole i fem år. Nå vil skolen bygge egne lokaler, og hadde orienteringsmøte om dette onsdag 8.mai.

Det har vært oppmuntrende å følge skolen på Tau. Elevtallet har øket jevnt, og er nå på ca. 75 elever. Trivselen er god, både blant elever og personale. Skolen holder til i leide lokaler, men trenger nå å få egne lokaler som er bedre egnet til skolebruk.

Styret for skolen er godt i gang med planleggingen av nye lokaler, og ville orientere misjonsfolket i Ryfylke og andre interesserte om framdriften. Gleden var stor da møtesalen var fullsatt, da rektor Brynhild Samuelsen kunne ønske velkommen til orienteringsmøtet. Hele 70 hadde funnet veien til Tau aktivitetshus, hvor skolen nå holder til.

Utsnitt av forsamlingen
Ove Sandvik

Samlingen ble innledet med et innlegg av regionleder Kolbjørn Bø, som minnet om NLM sin skolestrategi. Skolene er en viktig del av NLM sitt barne- og ungdomsarbeid, og regionen stiller seg bak ønsket om at Tryggheim Strand må få egne lokaler.

Deretter hadde arkitekt Kjell Sverre Håland, en gjennomgang av tegningene over skolen, så langt de er klare per nå. Skolen har fått tomt sentralt på Tau og bygget vil bli over tre etasjer. Nestformann i skolestyret og sentral aktør i byggeprosessen, Olav Løge, var siste mann ut. Han orienterte om økonomien i prosjektet, og hvordan skolen er tenkt finansiert. Det er behov for betydelig støtte fra misjonsvenner og andre lokale støttepersoner. Store beløp er allerede gitt, men det trenges mye mere.

Skolen har som mål å kunne flytte inn i nye lokaler til skolestart høsten 2021.