Thorild Vatland i spissen for arrangørene i Sokndal

Årsmøte i Felleslaget

Lørdag 11. mai var det årsmøte for Flekkefjord Felleslag i Sokndal. Her kom det fra at Felleslaget har fått en testamentarisk gave på mange millioner.

Vel 40 utsendinger fra kommunene Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lund og Sokndal var samlet til Felleslagets årsmøte i Bø menighetssenter i Sokndal 11.mai. Da ble det opplyst at Olav Berg Biktjørn (1919-97) og hustru Olga Biktjørn (1934-2019) hadde testamentert eiendommene sine til bruk for NLMs arbeid her i området. Det endelige beløpet blir ikke klart før eiendommene er solgt. Men årsmøtet vedtok spontant at kr. 200.000 skal sendes til Jorunn Hamre i Etiopia slik at hun får fullføre kirkebygget i Shakiso og komme hjem.Arnt Magne Granberg, Sandnes, leder av regionens ungdomsarbeid, holdt en engasjerende og personlig åpningstale om at kristne måtte være forberedt på lidelse og angrep i vår tid.Styreleder Sigmund Stenberg, Hovsherad, ledet årsmøtet. Styret ellers består av Gudny Vatland, Olav Magne Tonstad, Åslaug Karin Fidjeland, Oddbjørg Njerve Olsen. Kjell Sverre Trodahl ble første varamedlem og Anne Gerd Støle andre varamedlem.

Per Øistein Rogstad (t.v) og Sven Hogstad ved dirigentbordet
Dirigentbordet:F.v. Per Øisten Rogstad og Sven Hogstad Tobias Salmelid

Regnskapet viste en inntekt fra misjonslagene på totalt kr. 2.558.106, en liten nedgang fra året før. Ellers var årsmøtet mye opptatt av drift og bruk av våre to leirsteder Tonstadli og Ersdaltun. De er svært viktige redskap for misjonsarbeidet. Gjestfrihet i møte med innvandrerne ble også understreket.

Martin Lindhjem talte og "Martins venner" sang på kveldsmøtet, og Borghild Tonstad hadde et varmt misjonsinnslag. Siri og Tormod med sine tre barn kommer hjem til sommeren etter fire års tjeneste mellom flyktninger i Kenya.

Vi er takksamme til lederne og misjonsfolket som driver dette arbeidet, og til Sokndal misjonslag for tilrettelegging av møtet. Torhild Vatland og medhjelperne hennes skal ha en ekstra takk for svært god bevertning.