Menighet som løfter hender under lovsang

Talere på Regionkonferansen 2019

På Regionkonferansen 31.mai - 2.juni på Fangekasa vil kvalitetsfolk dele verdens fineste budskap i lys av temaet på konferansen: "Bærekraft – fellesskap for hele livet".

«Noe på hjertet»: Maria og Ingebjørg

Tidspunkt: Fredag kl. 19:00

Ingebjørg Nandrup (29) er gift med Henrik, og sammen har de sønnen Filip (5 mnd). De bor på Bjerke i Oslo. Hun har studert teologi og litteraturvitenskap, og i studietida jobbet hun blant annet som ungdomsarbeider i Region øst. I dag jobber hun som høgskolelektor på Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Maria Celine Lundeby
Silje Måseide

Maria Celine Lundeby (33) har nylig flyttet fra Oslo til Fredrikstad med ektemannen Sven Arne og deres tre barn. Hun har studert teologi, samfunnsfag og kommunikasjon og blant annet jobbet som redaktør for iTro.no og ungdomsleder i Misjonssalen Oslo. Nå jobber hun som ungdomskonsulent i NLM ung.

Ingebjørg Nandrup
Silje Måseide

Ingebjørg og Maria Celine har podcasten «Noe på hjertet» der de selv deler tanker om tro og liv og ofte intervjuer ei dame om noe hun har erfart med Gud eller er spesielt opptatt av. På Regionkonferansen får vi være med på en live-innspilling av «Noe på hjertet». Kveldens gjest er Aina Granberg (27) som er utdannet barnevernspedagog, gift med Karl Erik, mor til to og bor i Oslo. Aina har vært engasjert i ungdomsarbeid i mange år, blant annet gjennom Ung:Disippel og ulike leirer.  Sammen skal de tre prate om hvor viktig små fellesskap er for å bygge vår egen tro, om fellesskap i overgangen mellom studentliv og småbarnstid, og om det å være med på å disippelgjøre de som er yngre enn oss 

Lad opp til regionkonferansen med å høre på podcasten: https://soundcloud.com/noepahjertet.

 

Øyvind Åsland

Tidspunkt: Lørdag kl. 09:30

Øyvind Åsland er 48 år, gift med Reidun, trebarnspappa og bosatt i Oslo. Han er generalsekretær i NLM og har sin teologiske utdannelse fra Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Han og familien har tidligere vært misjonærer i Øst-Afrika, og Øyvind har også arbeidet i NLM Utland tidligere.

Øyvind Åsland
Torgeir Henden

Øyvind skal ha bibeltimen lørdag morgen, der han skal snakke om «Individet i fellesskapet». Hvordan har vi det godt med oss selv, og hvordan blir det individuelle ivaretatt i det kollektive fellesskapet?

 

Andreas Hegertun

Tidspunkt: Lørdag kl. 19:00

Andreas Hegertun (40) jobber som pastor i Filadelfiakirken i Oslo. Han er også skribent, ektemann, far og pressekontakt for Pinsebevegelsens Lederråd i Norge.

Andreas Hegertun
Filadelfiakirken Oslo

Andreas skal tale til oss lørdag kveld om «Misjonale fellesskap». Det vil handle om å være utadretta fellesskap som er i kontakt med sine omgivelser. Hvordan kan vi være med å prege våre lokalsamfunn på en langsiktig, bærekraftig måte?

 

Ole Kristian Sameien

Tidspunkt: Søndag kl. 09:30

Ole Kristian Sameien er gift med Marte og pappa til to jenter. Han er utdannet på Fjellhaug og har hatt flere ulike jobber i NLM. De siste 15 årene har han vært forsamlingsleder og pastor for NLM Hamarkirken.

Ole Kristian Sameien
Privat

Ole Kristian skal søndag morgen tale om «Inkluderende fellesskap». Bygger vi fellesskap som er åpne, og hvor en føler seg velkommen og tatt imot i livene til folk? 

 

Monica Egeland

Tidspunkt: Søndag 13:15

Monica Mjølhus Egeland (48) bor med mannen Morten i Spydeberg. Sammen har de fire sønner i alderen 16-23 år. Hun jobber som sykepleier i høysikkerhetsfengsel i Østfold, og er aktiv i menighetslivet på Ungdomssenteret i Spydeberg. Monica er ei dame som er glad i å bli kjent med nye mennesker med ulik bakgrunn. Tidligere har hun og familien vært i Kenya som misjonær i 10 år, sist hjem i 2006. Til høsten reiser hun og Morten tilbake til Kenya for en ny periode som misjonærer der. Guttene blir igjen i Norge denne gangen.

Monica Egeland
Privat

Søndag skal Monica snakke i litt om det å være hverdagsvitne. Hvordan kan vi dele vår tro med naboen rett over gata?

 

Mer info om Regionkonferansen finner du www.nlm.no/regionkonferansenost.