Panelsamtale på Fellesskap 19

Populær konferanse

280 konferansedeltakere var innom på Fellesskap 19 på Fjellhaug siste helgen i mars, det er omtrent 100 mer enn i 2018.

Dette året var det en samlokalisering av tre arrangement i NLM, da både Fellesskap 19, lederforum i NLM og Veien til tjeneste ble arrangert på Fjellhaug helgen 29.-31. mars. De hadde mange felles møtepunkt, og det var Fellesskap 19 som var størst med godt over 230 deltakere.

Det er rundt 100 mer enn i 2018, og det var deltakere fra flere fellesskap i alle NLMs regioner. Administrasjonsleder i NLM ung, Kjersti Lilleaasen, var også fornøyd med at det var deltakere i alle aldre, fra 14 – 70 år. De fikk oppleve et innholdsrikt program, med både fellessamlinger, seminarer og nettverkssamlinger. Sammen med Jarleif Gaustad, fellesskapsutvikler i NLM, hadde Lilleaasen ansvaret for konferansen.

 

Mange seminarer

Under konferansen var det mulig å velge mellom åtte forskjellige seminarer og to workshops. Tonje Haugeto Stang hadde to seminarer på konferansen. Det ene var om sunn åndelighet. Hun la ikke skjul på at det er tøft å være en kristen – og at det vil bli tøffere.

– Vi kommer til å få motstand, sa Haugeto Stang, og brukte lignelsen om huset som er bygget på fjell.  – Vi må ha et sant gudsbilde, og vi trenger en rytme i kristenlivet. Noe som holder i stormen. Vi trenger ikke være redde for å bli frelst av gjerninger, for vi blir bare frelst av nåde, forklarte hun med et smil. For det normale kristne livet, det leves i fellesskap.

Hanne Ovidia Hansen hadde en workshop om inkluderende ledelse og vertskap. Hun er aktiv i Filadelfia i Oslo, og delte helt praktiske ting om hvordan man kan møte nye mennesker i forsamlingen. Gjennom samtale og oppgaver fikk deltakerne på denne workshopen tankevekkende innspill på viktige tjenester i fellesskapene sine.  – Det er ikke alltid lett å gjøre noe med vanene våre, for det er noe som må avlæres, forklarte Hansen. Hun la vekt på at man kan holde fast på innholdet, selv om man gjør det forståelig.

Mange var også innom NLM ungs leder Hans Kristian Skaars seminar om «Kristen Ungdom i det digitale Babylon». Han underviste om ungdomsarbeid i vår tid, og la stor vekt på nødvendigheten av relasjoner, voksenkontakt og ansvarliggjøring. – Ledere blir værende, mens deltakere ser ut til å forsvinne, sa han blant annet.

 

Godt gjennomført konferanse

Det var også fellessamlinger med forkynnelse, undervisning og panelsamtaler. Espen Ottosen hadde bibeltimene, mens Egil Svartdal og Øyvind Åsland talte på møtene henholdsvis fredag og søndag.

Søndag ettermiddag var det hele ferdig, og det var mange som reiste inspirerte hjem til sine lokale felleskap. På avslutningssamlingen søndag takket Kjersti Lilleaasen og Jarleif Gaustad for en flott konferanse, og inviterte tilbake til Fellesskap 20 den 17.-19 april 2020.

Mange av seminarene fra Fellesskap 19 vil også etter hvert bli tilgjengelig på nettsidene til NLM.